Navigatie overslaan
Hermelijn / Jelle de Jong Alle berichten

Nieuw: factsheet predatie

Geplaatst op 7 mei 2019

Predatie is een terugkerend onderwerp in de discussie over de achteruitgang van weidevogels. Boeren en beschermers zien met lede ogen aan hoe eieren en jongen worden opgegeten door predatoren als de vos, marterachtige of kraai. Structureel vormt predatie nu een bedreiging voor kwetsbare weidevogel-populaties. De factsheet predatie vat de meest recente informatie over predatie en weidevogels samen. Juist omdat het zo gevoelig ligt, delen we de laatste wetenschappelijke kennis graag met anderen. Zo kunnen we bescherming baseren op de best mogelijke informatie, dat geeft de grootste kans op een goed en verantwoord resultaat.

Simpele oplossingen voor effecten van predatie op weidevogels bestaan niet. De sleutel ligt bij landschapsinrichting; meer vochtig en kruidenrijk grasland, hoge waterpeilen, en later en gefaseerd maaien. De factsheet predatie maakt inzichtelijk wat predatie is, waarom het een probleem is voor weidevogels, wie de predatoren zijn en waarom er steeds meer predatoren komen. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe je kunt werken aan herstel en hoe je keuzes in je beheer kan maken aan de hand van het afwegingkader (naar Bolton et al, 2007).

De factsheet is hier te downloaden. Daarnaast is er jaarrond onderzoek nodig naar de voedselvoorziening en het terreingebruik van predatoren. Vogelbescherming Nederland is financier van een grootschalig onderzoek dat hiertoe is opgestart in 2018.

Lees ons standpunt over predatie weidevogels

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets