Navigatie overslaan
Heggenmus / Arnold van Kreveld Alle berichten

9 van de 10 Nederlanders vinden dat uitbreiding natuur onderdeel moet zijn van herstel

Geplaatst op 21 april 2021

Een overgrote meerderheid van 89% van de Nederlanders vindt dat uitbreiding van groen en natuur onderdeel moet zijn van de economische herstelplannen. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft uitgevoerd. Het onderzoek is vandaag gepresenteerd tijdens het symposium ‘Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel!’ Volgens Vogelbescherming is de uitkomst van dit onderzoek een belangrijk signaal voor het toekomstig kabinet.

Basiskwaliteit natuur

Onderzoeksbureau Motivaction heeft de afgelopen weken in opdracht van Vogelbescherming Nederland onderzocht hoe Nederlanders denken over herstel van natuur en groen. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het online symposium over Basiskwaliteit Natuur dat vandaag plaatsvindt. Basiskwaliteit Natuur richt zich op een breed natuurherstel waarbij milieufactoren als waterpeil, stikstof en bestrijdingsmiddelen worden aangepakt en de inrichting van het landschap en het beheer wordt verbeterd. Daarbij beperkt Basiskwaliteit Natuur zich niet tot de natuurgebieden maar richt het zich juist op het overgrote deel van ons land waar natuur geen primaire functie is, zoals het agrarisch gebied en steden en dorpen. Volgens Vogelbescherming kan alleen met zo’n aanpak de dramatische achteruitgang van algemene soorten vogels, insecten en wilde planten stoppen.    

Tureluur / KKluut Tureluur / KKluut

Zorg over afname planten en dieren

Twee op de drie Nederlanders maakt zich zorgen over de afname van planten en dieren in ons land. Vooral de afname van insecten baart velen zorgen. Ook vrezen velen verder verlies aan natuur door de ruimtelijke plannen voor de toekomst van ons land. Groen in de eigen wijk wordt door een groot deel van de bevolking (84%), zeer belangrijk gevonden. Minder dan 40% is tevreden over het aandeel groen in de wijk. Een meerderheid ziet graag uitbreiding van natuur in de buurt. Toename van meer groen mag overigens niet ten koste gaan van voorzieningen als parkeerplaatsen

Natuurherstel goed voor de economie

Het onderzoek laat zien dat het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor investeren in natuurherstel zeer groot is. Niet alleen geven bijna negen van de tien mensen aan dat het economisch herstel gecombineerd moet worden met natuur, ook is driekwart van de bevolking er van overtuigd dat verbetering van de natuur bijdraagt aan economisch herstel. Provincies zouden meer moeten investeren in streekeigen landschapselementen als houtwallen, heggen en sloten.

Handen uit de mouwen

Een meerderheid van de mensen vindt dat de buurt betrokken moet worden bij inrichting en beheer van het groen in de wijk. Een deel van de respondenten geeft aan daarbij graag zelf de handen uit de mouwen te willen steken, anderen denken liever actief mee. Voor nieuwe stadswijken vindt de helft van de mensen dat specifieke eisen op het gebied van natuur vereist moeten worden.

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws