Navigatie overslaan
Kluten / Pixabay Alle berichten

Biodiversiteit - de hoogste prioriteit

Geplaatst op 28 april 2020

In de schaduw van de alles overheersende coronacrisis werken politieke partijen nu aan hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Daarin moet het herstel van de biodiversiteit de hoogste prioriteit krijgen: voor een natuurlijker, gezonder en vogelrijker land.  Vogelbescherming zet zich ervoor in. U kunt meehelpen!

Het lijkt ver weg en we hebben nu iets anders aan ons hoofd, maar volgend voorjaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Politieke partijen werken daarom nu al aan hun verkiezingsprogramma’s. Dit is dus het moment om daar invloed op uit te oefenen. Voor vogels en natuur zijn het enorm belangrijke verkiezingen. We staan op de drempel van een reeks grote veranderingen. Transities op het gebied van energievoorziening en andere maatregelen die zijn gerelateerd aan het klimaat, het oplossen van de woningnood en de verduurzaming van de landbouw. Deze veranderingen gooien Nederland behoorlijk op de kop. Daarbij komen ook nog eens de gevolgen van de coronacrisis op economisch en sociaal gebied.

Kansen en risico's

De transities bieden kansen én risico’s voor vogels en natuur. Het gevaar is groot dat politici en bestuurders even geen prioriteit geven aan de crisis waarin de natuur verkeert: de biodiversiteitscrisis. Voorkomen moet worden dat door eenvoudige kortetermijnoplossingen natuur verder in de versukkeling raakt.

Daarom is nu het moment politieke partijen te bewegen alle transities waar Nederland voor staat te koppelen aan het oplossen van de biodiversiteitscrisis. Onder het motto Geef biodiversiteit de hoogste prioriteit benadert Vogelbescherming de politieke partijen met concrete suggesties voor hun programma’s.

Roerdomp / Shutterstock Roerdomp / Shutterstock

Basiskwaliteit voor natuur

Nederland doet het bar slecht op het gebied van natuurbescherming en het redden van de biodiversiteit. We behoren tot de hekkensluiters van Europa. Er moet dan ook veel gebeuren. En niet alleen in natuurgebieden. Overal zijn maatregelen nodig: in de stad, op het boerenland, in recreatiegebieden én in de beschermde natuurgebieden.

 Heel gewone soorten planten en dieren gaan juist buiten de natuurgebieden achteruit. Voor het daadwerkelijk herstel van biodiversiteit moet het landschap worden hersteld en de algemene milieucondities verbeteren. Dat vraagt om drastisch minder stikstofuitstoot, het tegengaan van verdroging en een stop op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Door deze maatregelen te combineren met natuurinclusief boeren, bouwen en recreëren, creëren we in heel Nederland een basiskwaliteit voor natuur.

Boerenlandvogels hard achteruit

Vooral boerenlandvogels zijn de afgelopen decennia in Nederland hard in aantal achteruitgegaan. Vogelbescherming vraagt dan ook veel aandacht voor maatregelen die zorgen voor een omslag in de landbouw. Waaronder het ondersteunen van boeren om die omslag naar natuurvriendelijke grondgebonden landbouw te maken.

Minimaal 10% van het boerenland moet ruimte bieden aan natuur, adviseert Vogelbescherming de partijen. Dat kan door herstel van landschapselementen die verloren zijn gegaan, zoals houtwallen, sloten, greppels en bloemrijke akkerranden.

Meer natuur

Nederland heeft minder beschermde natuurgebieden dan het Europees gemiddelde, 14,8% versus 18%. Het percentage beschermde natuurgebieden in Nederland moet minimaal opgetrokken worden naar het Europese gemiddelde. Ook pleit Vogelbescherming voor meer natuurlijke verbindingen tussen zee en achterland en verbindingen tussen natuurgebieden. Rondom natuurgebieden moeten zones komen met extensieve natuurvriendelijke landbouw.

Huismus op zonnepanelen / Shutterstock Huismus op zonnepanelen / Shutterstock

Naar een natuurinclusieve energietransitie

De energietransitie is noodzakelijk in verband met de klimaatverandering. Maar Vogelbescherming vindt dat we ervoor moeten waken dat vogels en natuur dubbel de dupe worden: zowel van de klimaatverandering als van de maatregelen om daar iets aan te doen. Daarom pleit Vogelbescherming voor het koppelen van de energietransitie aan het herstel van biodiversiteit. De partijen wordt onder meer geadviseerd om zonnepanelen zoveel mogelijk op daken en in ieder geval niet in natuurgebieden, weidevogelgebieden, waardevolle cultuurlandschappen en op open water te plaatsen.

U kunt ons helpen

Bent u lid van een politieke partij dan heeft u, bij vrijwel alle partijen, ruimschoots de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het verkiezingsprogramma. Maak daarbij gebruik van onze aanbevelingen. Maar ook als niet-lid kunt u er bij partijen op aandringen deze suggesties over te nemen. Er zullen al dan niet digitaal bijeenkomsten voor de verkiezingen komen waar u vragen kunt stellen. En u kunt onze aanbevelingen delen via uw sociale media.

Lees hier de volledige aanbevelingen.

Gratis posters bedreigde vogels

Twee posters met prachtige tekeningen van Elwin van der Kolk. Je krijgt een poster met bedreigde Nederlandse broedvogels én een met de doortrekkers en wintergasten die ons land aandoen.

Vraag gratis pdf aan!

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws