Navigatie overslaan
kraanvogel / Arie de Knijff -Saxifraga Alle berichten
kraanvogel / Arie de Knijff -Saxifraga Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

Nederland, stop met dralen en spreek je uit voor natuur!

Geplaatst op 15 december 2015

Woensdag 16 december schuift onze nog redelijk verse Staatssecretaris voor milieu, Dijksma, aan bij de Europese milieuministers in de Milieuraad. Dat klinkt niet zo heel spannend, maar een belangrijk moment is het wel. De natuurwetgeving staat op het programma, iets wat Sharon Dijksma uit haar vorige leven als Staatssecretaris voor landbouw nog goed kent. Waar steeds meer landen zich voor goede bescherming van de Europese natuur uitspreken blijft Nederland dralen.

U heeft er vast wel iets over gelezen: Europa onderzoekt momenteel of de natuurwetgeving goed functioneert. Deze zogenaamde Vogel- en Habitatrichtlijnen beschermen de meest kwetsbare natuur en soorten. Tegenstanders zien dit als een goede gelegenheid om deze wetgeving uit te kleden, terwijl onderzoek op onderzoek laat zien dat de regels zelf goed zijn, maar de uitvoering ervan hapert. De bijeenkomst in de Milieuraad is een uitgelezen moment voor Nederland om zich aan te sluiten bij de groeiende groep verdedigers van de Europese natuurbeschermingsregels. Ruim een half miljoen Europeanen sprak zich uit. Een flinke groep landen pleit inmiddels onomwonden voor het behoud van de huidige natuurregels. Daaronder niet de geringste, zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië en zeer recentelijk ook België. Afgelopen week nam ook de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie aan waarin de regering werd opgeroepen om middels een brief te laten weten dat er niet aan de richtlijnen moet worden gemorreld.

De vraag is of Nederland dit gaat doen, want tot nu toe heeft Nederland de positieve bijdrage van de Europese natuurbescherming vooral geprobeerd in twijfel te trekken. Nederland heeft zich de afgelopen tijd ingespannen een negatieve sfeer rondom de richtlijnen te creëren, door steeds de nadruk te leggen op veronderstelde nadelen van de Europese natuurbescherming. Tegen alle onderzoeken in die juist het tegendeel laten zien en tegen de honderdduizenden Europeanen in die zich voor de Europese natuurbescherming hebben uitgesproken. Organisaties en individuen die opkomen voor korte termijn economische belangen van enkelen, hebben de afgelopen tijd de agenda voor de Nederlandse opstelling ten opzichte van Europese natuurbescherming zwaar bepaald. Bijvoorbeeld de lobby voor een deel van de boeren.

Maar hopelijk komt Nederland nu tot inzicht, met politieke steun uit de Kamer en in goed Europees gezelschap. Daarom: Sharon Dijksma sluit je woensdag aan bij de landen die opkomen voor behoud van goede Europese natuurbescherming. Voorkom dat Nederland bekend komt te staan als land dat niets geeft om natuur. Nu is het moment!