Navigatie overslaan
kraanvogel / Birdphoto Alle berichten

Brussel, laat je horen!

Geplaatst op 14 september 2016

Het blijft oorverdovend stil in Brussel. Na een uitgebreid proces werd bekend dat de zogeheten fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn positief uitpakte. Dus: de Europese natuurregels doen wat ze moeten doen, al kan de uitvoering beter. Maar welke conclusie de Europese Commissie verbindt aan deze uitslag, is nog in dikke mist gehuld. Om de discussie vlot te trekken over het stagnerend Europees natuurbeleid, publiceert BirdLife International nu een aantal verbetertips.

Positieve uitslag, maar geen actie

Het positieve rapport over de Europese natuurregels lag begin dit jaar al op de bureaus van de Europese Commissie. De uitkomsten lekten in juni 2016 uit. Maar er kwam geen enkele actie vanuit Europa.

Dat is zonde, want de uitgebreide evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn toonde aan dat de EU-richtlijnen effectief zijn: fit for purpose. En de gevolgen zijn overal in Europa waar te nemen, ook in Nederland. De zeearend komt alweer 10 jaar voor in de Oostvaardersplassen en broedt nu ook in het Zwarte Meer, het Lauwersmeer en de Biesbosch. Ook kraanvogels weten zich op steeds meer plekken te vestigen in Nederland en na bijna 40 jaar is de otter terug in de Nieuwkoopse Plassen.

Tips voor natuurverbetering van BirdLife

Maar er is nog véél ruimte voor verbetering als het om Europese natuur gaat. Birdlife International lanceerde samen met andere natuur- en milieuorganisaties een oproep met verbetertips: The laws of Nature; what the EU should do to better protect nature in Europe. Het gaat niet alleen om het verbeteren van de uitvoering van het Europese natuurbeleid, maar óók om het bereiken van natuurdoelen via het beleid van andere sectoren zoals landbouw en infrastructuur. Anders is het dweilen met de kraan open.

Verbetering van Nederlands natuurbeleid

Eerder dit jaar lanceerden negen Nederlandse natuur- en milieuorganisaties het actieplan Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit! met ideeën over hoe we in Nederland natuur beter kunnen beschermen. Verwacht wordt dat dit plan in het najaar in de Tweede Kamer wordt besproken.

Standpunt Europese Commissie in oktober?

Het werd al vaker aangekondigd, maar de Europese Commissie maakt vermoedelijk in oktober haar conclusies over de evaluatie van de Natuurrichtlijnen bekend.

Discussieert u mee op Twitter?

Discussieert u mee op Twitter over dit onderwerp, gebruik dan de volgende hashtags:

• #NatureAlert
• #Act4Nature