Navigatie overslaan
Fuut / Shutterstock Alle berichten

Natuur dichtbij? Dat vraagt om uw stem!

Geplaatst op 3 maart 2022

Op 16 maart is er weer een feest van de democratie; stemmen voor de gemeenteraad. De gemeente bepaalt voor een groot deel hoe uw leefomgeving eruit ziet. Én die van vogels. Groen en vogels in de wijk maakt mensen blij en gezonder. Dus geef dáár uw stem aan.

Een woonwijk met veel groen en water, bomen en vogels. Spechten roffelen in het park en futen zwemmen door de waterpartijen. Waar in de zomer pas uitgekomen libellen hun vleugels drogen en karekieten krassen in de rietkraag. Gierzwaluwen scheren in de avondzon langs hun nesten en maken plaats voor dwergvleermuizen die in de schemer uitvliegen. Egels wiegelen van tuin naar tuin. ’s Morgens wordt je gewekt door melancholieke merelzang en putters, die vrolijk kwebbelen in de bomen in de straat. We praten hier niet alleen over villawijken, die meestal gezegend zijn met veel natuur. Er zijn ook prachtige lommerrijke woonwijken in Nederland, met flats en een hoge dichtheid aan bebouwing. Zoals in Gouda, waar de groene specht lacht en orchideeën gewoon in de berm staan. Wilde bijen bestuiven er de bloemen. Ook in de Amsterdamse Bijlmer hoor je de nachtegaal in het voorjaar.

Grote bonte specht / Janet Bos - Fotogalerij Grote bonte specht / Janet Bos - Fotogalerij

Natuur maakt blij

Over één ding is iedereen het eens: het is hier prettiger vertoeven dan in een kale wijk. Iedereen kent de voorbeelden wel: een straat met bomen is mooier dan een vergelijkbare straat zónder bomen. De aanwezigheid van natuur heeft veel positieve effecten op ons: op de geestelijke en lichamelijke gezondheid, op sociale cohesie. Voor onze kinderen is het ervaren van natuur enorm belangrijk; tijdens je jeugd leg je een basis voor respect voor de omgeving.

Natuur inspireert, verwondert en ontspant ons. Niet alleen als we er wandelen, sporten of vogels kijken. Ook als we er gewoon zijn: alleen, met vrienden of familie. Uit een onderzoek dat Vogelbescherming vorig jaar heeft laten uitvoeren, blijkt dat Nederlanders het belangrijk vinden dat ze in groene gebieden in hun buurt kunnen wandelen en vogels of andere dieren kunnen zien. Natuur is dus té belangrijk om op te offeren aan de andere grote uitdagingen van deze tijd, zoals woningnood of de energietransitie. Bovendien gaat het met natuur in Nederland op veel fronten al niet goed. Veel soorten dieren en planten, ook heel gewone, zoals de spreeuw en de kievit, nemen sterk in aantal af.

Putter / Shutterstock Putter / Shutterstock

Groenbeheer zonder gif

Zeker: de verstedelijking snoept leefgebied af van dierbare vogels, zoals weidevogels. Maar als we natuur in stad en dorp optimaal integreren, dan profiteren er andere vogels, dieren en planten van. En wordt het prettiger voor onszelf. Groenbeheer zonder gif, ecologisch maaien van bermen, natuurvriendelijke oevers; het zijn slechts enkele voorbeelden. Maar die maken wel een groot verschil voor de natuur bij u om de hoek.

Gemeenteraadsverkiezingen doen er daarom toe. Laat uw stem afhangen van het belang dat politieke partijen in uw gemeente aan natuur hechten. Het loont de moeite om partijprogramma’s te lezen, u te verdiepen in stemgedrag in de gemeenteraad, te kijken naar persoonlijke opvattingen van de lijsttrekker. Bepaal uw stem zorgvuldig; kies voor meer vogels en groen!

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad

Ook jouw gemeente vogelvriendelijk

In de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen worden er nieuwe plannen gemaakt en campagnes gevoerd. De perfectie tijd dus om te lobbyen voor vogels en natuur. Samen kunnen we alle 352 gemeenten bereiken. Help je mee?

Lees wat u kunt doen

Gerelateerde items