Navigatie overslaan
kluut / Jelle de Jong Alle berichten

Noordervroon succesvol opgeknapt

Geplaatst op 3 augustus 2022

Noordervroon, vlak boven Westkapelle, is een nat natuurgebied, met duingraslanden, waterpartijen en kleine eilandjes, onder beheer van Staatsbosbeheer. Het afgelopen jaar is het gebied grondig opgeknapt met financiële steun van een particuliere gift aan Vogelbescherming Nederland. En met succes, zo wijzen de tellingen van broedvogels uit.

Pioniersnatuur

“Het is dat Cadzand, in Zeeuws-Vlaanderen nog nét iets westelijker ligt, anders zou Noordervroon ook het meest westelijke puntje van Nederland zijn”, zo schetst projectleider Sonja Weeda van Vogelbescherming de ligging van het gebiedje. “Het is vrij onbekend, maar zeker niet onbemind”, zo voegt zij daaraan toe. “Enkele jaren terug kregen we een substantiële particuliere gift. Dat geld bleek vrijwel precies te passen om het voormalige stuk pioniersnatuur in Noordervroon weer open te maken voor broedvogels. Voorheen was hier op een gegeven moment de grootste kolonie dwergsterns van ons land te vinden: maar liefst 168 paar. Maar inmiddels was het gebied aan het dichtgroeien en was het dus niet aantrekkelijk meer voor pionierssoorten. Ook de vos had Noordervroon inmiddels gevonden. Die hield flink huis onder de bodembroeders.”

Raster en afgraven

Nadat Delta Milieuprojecten een concreet voorstel had geschreven om het gebied weer te ‘resetten’, werd de gift ingezet om met name graafwerkzaamheden mee te financieren. De eilandjes werden door beheerder Staatsbosbeheer weer kaal gemaakt en afgegraven tot nét boven het wateroppervlak. Weeda: “Daardoor kunnen de eilandjes in de winter, bij een iets hoger peil, onder water worden gezet en groeien ze niet meer zo snel dicht.” Met een ander deel van de gift werd een elektrisch vossenraster aangeschaft om viervoetige rovers voortaan uit het gebied te houden.

Kleine plevier / Jelle de Jong De kleine plevier broedt ook in het gebied. Kleine plevier / Jelle de Jong

Het werkt!

Het afgelopen broedseizoen is gebleken dat de maatregelen hebben gewerkt! De mensen van de lokale vogelwerkgroep hebben regelmatig gecheckt of het vossenraster nog werkte en Floor Arts van Delta Milieuprojecten heeft als vrijwilliger de broedvogels geïnventariseerd. Hij telde onder meer 36 paar kluten, die een bijzonder goed broedsucces hadden, en ook weer 26 paar dwergsterns. Ook die wisten bovengemiddeld veel jongen groot te krijgen. Verder broedden er dit jaar kleine plevieren, scholeksters en tureluurs in het gebied.

Pleisterplaats

Een ‘vroongrasland’ was van oorsprong een stuk grond in de binnenduinen, dat in winter en voorjaar onder water stond. Het behoorde meestal aan een ‘heer’, of grootgrondbezitter en werd gepacht door boeren. Het stukje vroongrasland boven Westkapelle werd in 2007 door Staatsbosbeheer omgezet in natuur. Door de extreem westelijke ligging werd het niet alleen een goede plek voor broedvogels, maar ook voor rustende trekvogels. Bovendien werd het een hoogwatervluchtplaats voor overtijende steltlopers.

Verschil maken

Weeda is bijzonder verguld met het resultaat van dit project. “Deze gulle particuliere gevers hebben echt een verschil kunnen maken. Noordervroon is dan weliswaar geen Natura 2000-gebied, maar het is wel een heel waardevol pareltje in de Delta. Nadat deze mensen geld beschikbaar hadden gesteld, heeft ook de Provincie Zeeland nog geld bijgelegd. Daarnaast heeft het Waterschap met voorrang een oud gemaal in het gebied gerepareerd. De waterstand is hier namelijk een sleutelfactor. Alleen door het peil in de zomer net onder de eilandjes te houden en in de winter er net boven te zetten, blijft dit hopelijk ook in de komende jaren een paradijsje voor pioniers als kluut en dwergstern.”

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?