Navigatie overslaan
Alle berichten

Luisteren naar… Kwikstaarten op trek

Geplaatst op 22 augustus 2016

In september komt de dagtrek van zangvogels flink op gang. Daaronder zijn drie soorten kwikstaarten, die je alle drie langs kunt zien trekken én horen. Elk heeft een eigen typerende trekroep. Als je die kent, maak je veel meer kans om ze te treffen.

1. De gele roept eenvoudig

De gele kwikstaart maakt een enkelvoudige roep in vlucht: "tswie!" Gele kwikken trekken vaak in groepjes en komen vooral aan de grond op dijken en in graslanden met vee. De trek piekt al eind augustus, begin september en zwakt dan geleidelijk af tot begin oktober.

2. De witte doet twee lettergrepen

De witte kwikstaart roept heel anders. Zijn trekroep is meestal tweelettergrepig en klinkt als "tsi-tsik!" De trek van de witte neemt sterk toe in de tweede helft van september en piekt in de eerste helft van oktober. Witte kwikstaarten kunnen overal in het boerenland aan de grond worden gezien, vaak op vochtige tot natte plekken. Ze slapen in grote groepen.

Witte kwikstaart / Agami - Danielle Occhiato Witte kwikstaart / Agami - Danielle Occhiato

3. De grote gele overtroeft

De trekroep van de grote gele kwikstaart lijkt op die van de witte, maar is scherper, explosiever en hoger: "tsie-TSIEP", of een enkel "tsiep!" Grote gele kwikken zijn veel schaarser dan de andere twee soorten en trekken vaak alleen of met zijn tweeën. De aantallen nemen toe in september om in de eerste week van oktober te pieken. Ze vliegen vaak hoog en komen aan de grond bij water. Dat kan langs een sloot zijn, maar net zo goed op een natte akker.

Grote gele kwikstaart / Agami - Marc Guyt Grote gele kwikstaart / Agami - Marc Guyt