Navigatie overslaan
Graspieper/ Buiten-Beeld - Michel Geven Alle berichten

Kleine vogels domineren Vogelteldag

Geplaatst op 1 oktober 2016

Tijdens de landelijke trekvogelteldag is verrassend de graspieper het vaakst geteld, op de voet gevolgd door de vink en spreeuw. Het is voor het eerst dat de graspieper het meest gezien is in Nederland tijdens deze jaarlijkse teldag, meer dan 100.000 in totaal. Vandaag telden duizenden vogelaars over het hele land op meer dan 150 verschillende locaties zoveel mogelijk vogels. Deze tellingen werden vanuit het veld – via een speciale app – direct ingevoerd op de website www.trektellen.nl. Vogelbescherming Nederland coördineert deze massale vogeltelling in het kader van de Euro Birdwatch, waaraan meer dan 35 landen in Europa mee doen. In Nederland telden de vogelaars gezamenlijk 397.050 vogels en werden er 197 soorten waargenomen (d.d. 03-10-201). Door de zwakke wind uit het zuiden hadden de vogels afkomstig uit Noord-Europa wat tegenwind. Dat zorgt er voor dat met name kleine vogels als graspieper en vink laag vliegen en dus vaak gezien worden.

Veel graspiepers en vinken geteld bij de Euro Birdwatch

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Helder zicht is ideaal om vogels te tellen, net als een lichte tegenwind, want dan vliegen de vogels lager. Het weer van vandaag, met zwakke wind uit het zuiden, leverde veel kleine vogels in de top 10 op, zoals de graspieper, vink, kneu en boerenzwaluw. Graspiepers, en andere kleine vogels, zijn niet de beste vliegers en bij lichte tegenwind vliegen ze al snel een stuk lager. Tegelijkertijd is het leeuwendeel van de graspiepers uit Noord-Europa op dit moment op trek, wat de nummer één positie verklaart.

Minder spreeuwen dan vorige jaren

Voorgaande jaren was de spreeuw constant de aanvoerder van de top 10. Ook dit jaar werd de spreeuw vaak geteld, maar minder dan voorgaande jaren. Door het mooie weer van de afgelopen periode zijn veel spreeuwen in ons land blijven hangen en trekken dus nog niet weg, en de bulk uit Scandinavië moet nog aankomen. Ook werden er dit jaar bijzonder weinig roofvogels gezien. Het zonnetje ontbrak vandaag, waardoor er nauwelijks thermiek was. Zonder thermiek gaan roofvogels niet op trek.

 Top 10 2016Top 10 2015Top 10 2014
  Totaal:397.050  
Aantal soorten: 197 
(stand: 03-10-2016)
Totaal: 316.313
Aantal soorten: 190
Totaal: 1.420.905
Aantal soorten: 209
1. graspieper  131.396 spreeuw 67.869  spreeuw 488.680
2. vink 113.078 vink 38.308  vink 382.307
3. spreeuw 57.064 kolgans 35.231  zanglijster 118.102
4. grauwe gans 9.971 graspieper 20.038 graspieper 85.021
5. kneu 8.460 kievit 15.349 kolgans 54.185
6. kokmeeuw 7.848 grauwe gans 13.264 veldleeuwerik 46.356
7. aalscholver 6.627 kokmeeuw 13.105 kievit 29.575
8. boerenzwaluw 6.541 kneu 9.279 kokmeeuw 27.707
9. kievit 6.540 toendrarietgans 6.937 grauwe gans 24.516
10. witte kwikstaart 4.724 sijs 6.520 kneu 20.314

Bijzondere waarnemingen

Ook dit jaar waren er weer bijzondere waarnemingen, waaronder een alpengierzwaluw bij Leusden. Deze vogel afkomstig uit de bergen van Zuid-Europa is waarschijnlijk verdwaald, een zogenaamde dwaalgast. Ook werden er o.a. een ijsduiker, 8 roodkeelpiepers, 1 alpengierzwaluw, 3 grote piepers, 8 buidelmezen, 5 bladkoningen, 1 ortolaan, 8 visarenden en een morinelplevier.

Initiatief van BirdLife International

Vogelbescherming Nederland coördineert de Nederlandse telling, alle Europese gegevens komen binnen bij de BirdLife partner in Zwitserland . De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International, de wereldwijde organisatie voor de bescherming van vogels waarvan Vogelbescherming Nederland partner is.

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de beste artikelen van deze site via uw mailbox. Tuintips, mooie vogels, nieuws over Vogelbescherming en vogels beschermen.

Aanmelden Vogels Digitaal

Veilig verblijf voor trekvogels

Trekvogels zijn op hun tocht afhankelijk van een keten van pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden. Het verlies van één belangrijk gebied kan al gevolgen hebben voor de hele populatie. Internationale samenwerking is dus een absolute voorwaarde om vogels te beschermen. 

Help u mee?