Navigatie overslaan
Koereiger  / Shutterstock Alle berichten

Kijktip: Beningerslikken

Geplaatst op 15 februari 2023

De Beningerslikken liggen in een verborgen hoekje aan de rand van het Haringvliet. Een ruig en open natuurgebied van bijna 300 hectare, beheerd door Natuurmonumenten. Het heeft veel variatie en een mooi wandelpad van vijf kilometer er omheen. Er zijn kreken, slikplaten, ruigten, rietvelden, drassige graslanden en waterplassen. Met het hele jaar door veel vogels.

Voor vogels liggen de Beningerslikken op een strategische plek; daar waar de Atlantische vogeltrekroute de Nederlandse Delta kruist en onze rivieren bij het Haringvliet de Noordzee instromen. Een hotspot voor vogels. In het Haringvliet heeft Vogelbescherming dankzij het Droomfondsproject van de Nationale Postcode Loterij samen met Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer de afgelopen jaren hard gewerkt om de natuur te versterken. Aan de oevers is nieuwe natuur ontwikkeld en kale, kunstmatige oevers hebben plaatsgemaakt voor natuurlijke oevers met vogeleilanden en geulen.

Slikranden trekken steltlopers

De Beningerslikken waren door Natuurmonumenten al eerder – in 2014 – heringericht. De plassen, rietkragen, natte graslanden en slikken zitten tjokvol vogels. Matthijs Broere – beheerecoloog bij Natuurmonumenten – is enthousiast over de vogelrijkdom van de Beningerslikken. “We hebben hier het maaiveld verlaagd zodat er weer meer slikranden ontstaan. Dat was een voltreffer. Vooral tijdens de vogeltrek in voor- en najaar zie je in het gebied nu weer veel meer steltlopers die op die slikranden afkomen.”

“Maar het is nog niet allemaal hosanna hoor. We missen in het gebied bijvoorbeeld klassieke rietvogels als de roerdomp en het aantal waterrallen is op een hand te tellen. Daarvoor zouden de Haringvlietsluizen, die sinds 2019 soms op een kier staan, vaker en verder open moeten, zodat er dynamische rietvelden kunnen ontstaan. Wie weet in de toekomst, dan kan het hier dus nog rijker aan vogels worden. Hoe dan ook, het is nu ook al een prachtig en rustig gebied om te wandelen en het hele jaar door zijn er veel vogels te zien.”

Weinig mensen, veel vogels

Een wandelpad van vijf kilometer loopt rond het gebied. We passeren een uitkijktoren, een vogelkijkhut en we moeten met een trekpontje een kreek oversteken. Verder niemand te bekennen. Broere: “Hemelsbreed liggen de Beningerslikken nog geen twintig kilometer van Rotterdam, maar het is hier een oase van rust. Dat heeft het gebied te danken aan de geïsoleerde ligging in een uithoek van het Haringvliet en het Spui. Behalve de grote aantallen eenden en andere watervogels zijn er veel leuke vogelsoorten te zien die het gebied extra cachet geven. Er zijn bijvoorbeeld het hele jaar door baardmannetjes, lepelaars, zeearenden en casarca’s te zien. Ook de zeldzame koereigers worden steeds vaker gezien. Aan de westkant van het gebied zijn regelmatig soorten als wulp, goudplevier, watersnip en tureluur te zien in de natte graslanden.”

Bruine kiekendief / Elwin van der Kolk Bruine kiekendief / Elwin van der Kolk

“Grote kans ook dat je bruine kiekendieven ziet. Die blijven net als de lepelaars steeds vaker hangen in de winter. Vroeg in de lente komen de blauwborsten terug; afgelopen jaar hadden we wel veertig broedparen. En in de late lente en zomer kun je hier vaak foeragerende dwergsterns zien. In de winter is het zo mogelijk nog drukker met de komst van honderden overwinterende wintertalingen, pijlstaarten, smienten en andere eendensoorten die op de plassen dobberen. Je moet wat moeite doen hier te komen, maar eigenlijk is elk seizoen in de Beningerslikken die moeite wel waard.”

Hoe er te komen

De Beningerslikken liggen aan het Haringvliet, 9 km ten oosten van Hellevoetsluis en 3,5 km ten zuiden van Zuidland. Je kunt helemaal om het natuurgebied heen wandelen. Een gemakkelijke wandeling over goede paden van ongeveer 5 km. Halverwege moet je met een klein trekpontje een kreek oversteken. Er zijn twee parkeerplaatsen bij het gebied: Zeedijk/Koekendorpseweg 3, Zuidland (ZH). De Beningerslikken zijn lastig bereikbaar met het OV. Dichtstbijzijnde bushalte is halte ‘Centrum’ in Zuidland. Vanaf daar is het 3,5 km te voet tot de Beningerslikken. Horeca vind je in Zuidland of Hellevoetsluis.

 

Ontdek nog veel meer prachtige vogelgebieden in eigen land én heel Europa via Birdingplaces.eu.