Navigatie overslaan
Vlieland / Anne-Lieke Struijk Alle berichten

Kijktip: Kroon’s Polders, Vlielands kroonjuwelen

Geplaatst op 24 juni 2023

Vlieland ligt midden in het Waddengebied en is in Nederland een van de mooiste bestemmingen om vogels te kijken. Het eiland voelt als één groot natuurgebied. Met de Kroon’s Polders als kroonjuwelen.

Vlieland heeft vogels alles te bieden: stranden, duinen, zandplaten, kwelders, graslanden, heidevelden, duinmeren, bossen en wetlands. Die verscheidenheid aan leefgebieden gecombineerd met de ligging aan de Waddenzee en de Oost-Atlantische vogeltrekroute maakt het eiland een luilekkerland voor vogels én vogelkijkers.

Lepelaar met jong / Dennis Meijer Lepelaar met jong / Dennis Meijer Fotogalerij Lepelaar met jong / Dennis Meijer

Wij&Wadvogels

Het Waddengebied is het belangrijkste vogelgebied van Nederland. Daarom zet Vogelbescherming zich al jaren met hart en ziel in voor de Waddenzee. Bijvoorbeeld met het project Wij&Wadvogels. Op Vlieland trekt Vogelbescherming samen op met Staatsbosbeheer, de beheerder van alle natuurgebieden op Vlieland. Een enthousiaste boswachter ‘publiek’ Annemieke op ’t Hof: “Samen met Vogelbescherming hebben we enkele jaren geleden een prachtige vogelkijkhut in de Kroon’s Polders gerealiseerd. En ook de gratis vogelkijkkaarten en wadvogelapp die we samen hebben ontwikkeld zijn razend populair. Dat creëert veel draagvlak en je ziet dat mensen echt meer oog krijgen voor de vogels.”

“We nemen in het kader van Wij&Wadvogels ook maatregelen in de natuurgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld dit jaar de broedeilanden in de Kroon’s Polders verlaagd. Daar profiteren veel vogels direct van doordat de eilanden dan vaker – een tot twee keer per winter – overspoeld worden en minder snel begroeid raken. Dat verhoogt het broedsucces van veel vogels die bij voorkeur op kale plekken nestelen.”

Toppers van vogelkijkplekken

Vlieland is een relatief klein en aangenaam autovrij eiland met maar één dorp, Oost-Vlieland. De rest van het eiland is zo’n beetje natuur en alle mooie plekken zijn op fietsafstand. Zo ook de wandeling die alles in zich heeft wat Vlieland zo mooi maakt: het Boswachterspad. Deze rondwandeling van 7,5 km is zo aangelegd dat vogels zo min mogelijk worden verstoord en voert je langs de Kroon’s Polders en het Posthuiswad, twee absolute toppers in de ranglijst van vogels kijken aan de westkant van het eiland.

Bergeenden en kluut / Ilona Muskens Fotogalerij Bergeenden en kluut / Ilona Muskens Fotogalerij Bergeenden en kluut / Ilona Muskens Fotogalerij

Kroon’s Polders vogelkijkhut

De Kroon’s Polders zijn vier natte polders met smalle dijkjes ertussen. Een vogelparadijsje met lepelaars, wulpen, kluten, scholeksters, bontbekplevieren, tureluurs, aalscholvers en talloze andere vogels. Op de dijkjes die de polders scheiden, zingen blauwborsten en nachtegalen. Twee polders staan in open verbinding met de Waddenzee zodat bij hoge vloed zout water deze polders kan instromen. Het gebied fungeert als hoogwatervluchtplaats. Bij hoogwater komen vogels vanaf de Waddenzee naar de polders om te rusten. In 2016 is hier een hele puike vogelkijkhut geplaatst. Een lange gang met rieten afzettingen – die voorkomt dat de vogels worden verstoord – brengt je midden in de Kroon’s Polders. Je zit met je neus bovenop de vogels. Lepelaars en kluten schrijden statig vlak voor je langs. Afgelopen winter heeft Staatsbosbeheer, dankzij een gift van Vogelbescherming, de vogelkijkhut zelfs nog verder verbeterd met nieuwe zitbankjes en meer ruimte.

Grenzend aan de Kroon’s Polders, maar dan buitendijks, ligt de grote wadplaat van het Posthuiswad. Afhankelijk van het getij kun je hier duizenden vogels op het wad zien foerageren. Grote groepen bergeenden, wulpen, rosse grutto’s, bonte strandlopers, rotganzen, kanoeten, zilverplevieren, tureluurs en scholeksters scharrelen over het wad. De vogels leven hier op het ritme van het getij. Bij opkomend tij worden de vogels steeds dichter naar de kust toe gedreven door het stijgende water. Het is vooral de mas­saliteit die op het Posthuiswad indruk maakt. Soms zie je duizenden en duizenden vogels zover het oog reikt.

Eider / Kees van der Klauw Fotogalerij Eider / Kees van der Klauw Fotogalerij Eider / Kees van der Klauw Fotogalerij

Strekdammen vol leven

Als toetje loopt het Boswachterspad via de duinen over het strand terug naar het startpunt. Vooral de strek­dammen aan het Noordzeestrand zijn een leuk slotakkoord van deze topwandeling. De stenen dammen zit­ten vaak vol eidereenden, rotganzen, zilvermeeuwen, steenlopers en drie­teenstrandlopers. Het Boswachterspad is Vlieland in een notendop. Het beste van het Waddengebied geconcentreerd op een klein gebied met duizenden vogels om van te genieten. Het eiland bevestigt maar weer haar status: Vlie­land is een AAA+ vogelbestemming.

Ontdek nog veel meer prachtige vogelgebieden in eigen land én heel Europa via Birdingplaces.eu.

Hoe er te komen

Vlieland is bereikbaar met de veerboot vanaf Harlingen. De overtocht duurt ongeveer anderhalf uur. Kijk voor tickets en veerboottijden op rederij-doeksen.nl. Op Vlieland zijn geen auto's toegestaan, dus de meeste bezoekers huren een fiets. Rondom de veerhaven van Vlieland en in het dorp Oost-Vlieland zitten diverse fietsverhuurders. Accommodatie kun je ook vooral vinden in en rondom het dorp Oost-Vlieland. Geliefd bij veel vogelaars is Hotelletje de Veerman aan het einde van het dorp, dat uitzicht heeft op de Waddenzee en naast het Westerse Veld ligt, waar vaak zeldzame vogels en dwaalgasten worden gezien.

De Kroon’s Polders en het Posthuiswad liggen aan de westkant van Vlieland. Vanuit het dorp Oost-Vlieland is dat ongeveer acht kilometer fietsen. Maar je kunt ook met het openbaar vervoer naar de westpunt van het eiland komen. De eilandbus brengt je vanaf Oost-Vlieland tot bij restaurant Het Posthuys dat recht voor het Posthuiswad en aan het begin van de wandeling ligt. In de ochtend heb je op het Posthuiswad tegenlicht en in de Kroon’s Polders juist de zon in je rug. Het Boswachterspad is goed gemarkeerd met blauwe bordjes. Mooist is om het pad met de klok mee te lopen. Behalve vanuit de vogelkijkhut, zijn de Kroon’s Polder ook mooi te bekijken vanuit het hoge uitkijkpunt aan de zuidkant van het gebied (zie de kaart).

Voor meer informatie over accommodatie, bustijden, excursies of andere eiland-info, kijk op de website van VVV Vlieland: vlieland.net.

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer