Navigatie overslaan
Rottige Meenthe / Shutterstock Alle berichten

Kabinet investeert 110 miljoen in natuurlijke oplossingen

Geplaatst op 27 februari 2023

Het kabinet maakte afgelopen vrijdag bekend 110 miljoen euro te investeren in kennisprogramma NL2120. Vogelbescherming neemt aan het kennisprogramma deel door het inbrengen van expertise over onder andere natuurlijke klimaatbuffers en vernatting van veenweidegebieden. NL2120 wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds en is wereldwijd het grootste samenwerkingsverband voor natuurlijke oplossingen.

In kennisprogramma NL2120 werken overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennisinstellingen samen aan nature-based oplossingen voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen.

Natuur voorop

Nederland is kampioen maakbaarheid. Het landschap is voorzien van kustbescherming van staal en beton en het waterpeil is verlaagd om land bruikbaar te maken. Maar technische oplossingen hebben een grens. Kennis- en innovatieprogramma NL2120 focust op nature-based oplossingen, die aansluiten bij de natuurlijke kenmerken van het water- en bodemsysteem. Ze werken daardoor beter voor behoud van biodiversiteit en zijn beter bestand tegen klimaatverandering.

Bijdrage aan de economie

NL2120 heeft een looptijd van tien jaar en gaat naar verwachting een cumulatieve groei van het Nederlandse BBP van 1 miljard euro opleveren. De kennis en inzichten die dit programma opleveren worden niet alleen in eigen land toegepast, maar ook geëxporteerd. Naast een klimaatbestendige inrichting van Nederland vergroot het kennisprogramma daarmee ook het verdienvermogen van Nederland. Uitdagingen van deltasteden en bodemdalingsgebieden zijn immers wereldwijd.

Wereldwijde groei

Natuurlijke oplossingen zijn de laatste jaren onderdeel geworden van internationale verdragen, zoals de Europese Green Deal en het Global biodiversity framework van de Verenigde Naties. Bekende voorbeelden in Nederland zijn kustversterking met zand en stadsparken voor wateropvang en verkoeling. De markt voor natuurlijke oplossingen groeit razendsnel. Zo neemt besteding vanuit internationale klimaatfondsen naar verwachting toe tot 700 tot 800 miljard euro in 2050. Het kennisprogramma richt zich onder andere op bodemdalingsgebieden.

Pilotgebieden

In Friesland gaat het consortium experimenteren in een innovatiepolder van 105 hectare waar het waterpeil wordt verhoogd. Het doel is om de bodemdaling en de grote hoeveelheid broeikasgassen die hierbij vrijkomen af te remmen. Het is een voorbeeld van concrete oplossingen die moeten leiden tot nieuwe, toekomstbestendige en economisch rendabele vormen van landgebruik.

In de regio Rotterdam-Dordrecht lopen er pilots met getijdeparken, waarbij harde oevers zijn vervangen door geleidelijk aflopende groene oevers. De invloed van eb en vloed keert daarbij terug, wat bijdraagt aan biodiversiteit. Een andere focus is de toename van groen in de stad, wat de leefbaarheid vergroot en hittestress vermindert op warme dagen. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van natuurlijke oplossingen voor concrete uitdagingen, die écht het verschil kunnen maken.

Getijdenpark Feyenoord Getijdenpark Feyenoord

Het consortium NL2120 bestaat uit

Stichting Ecoshape (een vertegenwoordiging van Arcadis, Boskalis, HKV, Royal HaskoningDHV. Sweco, Van Oord, Wittenveen+Bos e.a.), de provincie Friesland, de gemeentes Dordrecht en Rotterdam, Staatsbosbeheer, de kennisinstellingen Deltares, Wageningen University & Research, TU Delft, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en een brede reeks NGO’s (ARK Rewilding NL, Stichting De Noordzee, IUCN NL, IVN, Natuur & Milieu, Natuur & Milieu Federaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming en WWF-NL) en en vertegenwoordigers beroepsonderwijs CoE Delta Platform, CoE Groen en CIV Groen (Hogeschool van Hall Larenstein & HZ UAS). Het consortium is bij de aanvraag ondersteund door PNO, Arjan Berkhuysen Consultancy, Stroming BV en P2 managers.

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer