Navigatie overslaan
grote bonte specht Alle berichten

Lobby-workshop voor meer aandacht voor vogels en natuur in uw gemeente

Geplaatst op 16 september 2021

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om de kiezer te verleiden om straks op hun partij te stemmen, hebben de politieke partijen hun gemeentelijke verkiezingsprogramma’s opgesteld. Hoe kunt u in de aanloop naar de verkiezingen nog lobbyen voor een natuurvriendelijker gemeentebeleid? Daarvoor organiseert Vogelbescherming Nederland gratis twee digitale lobby-workshops op 29 september en 6 oktober.

Vogelbescherming hoopt dat in de verkiezingsprogramma’s ruim aandacht is voor vogels en natuur. Steeds meer mensen maken zich namelijk zorgen om de biodiversiteit, juist ook die in hun eigen omgeving. Ook zien zij dat de natuur niet alleen goed is voor een fijnere leefomgeving voor bewoners, maar dat zij ook oplossingen biedt voor maatschappelijke problemen op het gebied van klimaat, waterveiligheid en volksgezondheid maar bovendien nodig is voor een duurzame economie.

Overal kansen voor natuur

De gemeente bepaalt in grote mate hoe natuur en groen wordt ingericht en beheerd. Zowel in stad en dorp – de bebouwde kom – als in het buitengebied. Parken, gemeentelijke bossen, waterpartijen, bermen, windsingels en andere groenstroken, maar ook gebouwen: er zijn vele kansen om deze aantrekkelijk te maken voor vogels en natuur. Denk aan natuurvriendelijke oevers in het park met zingende kleine karekieten en kwakende kikkers, bloemrijke bermen vol vlinders en andere insecten, oude bomen met spechten en vleermuizen, voorzieningen voor huismussen en gierzwaluwen in publieke gebouwen. Allemaal voorbeelden waar de lokale politiek over beslist.

Insect vlinder / Pixabay Insect vlinder / Pixabay

Natuurinclusief beleid

Eerder dit jaar heeft Vogelbescherming alle gemeenten opgeroepen om ervoor te zorgen dat de rijkdom aan vogels en natuur in hun gemeente beschermd en hersteld wordt. Niet alleen in natuurgebieden maar vooral ook daarbuiten. Want overal zijn maatregelen nodig: in de stad, op het boerenland en in recreatiegebieden.

Heel gewone soorten planten en dieren gaan namelijk juist buiten beschermde natuurgebieden al heel lang hard achteruit. Bij elk gemeentelijk besluit, groot of klein, moet volgens Vogelbescherming ‘natuurinclusiviteit’ het uitgangspunt zijn. Dat wil zeggen dat natuur zwaar meeweegt bij bijvoorbeeld beslissingen op het gebied van woningbouw, infrastructuur, groenbeheer en de overgang naar meer duurzame energie.

Nieuws over boerenlandvogels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over weide- en akkervogels en schrijf je in voor onze gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's