Navigatie overslaan
Fuut / Shutterstock Alle berichten

BirdLife International op klimaattop in Egypte

Geplaatst op 16 november 2022

Op de klimaattop van de Verenigde Naties (COP27) in Sharm El-Sheik in Egypte is ook BirdLife International aanwezig. Deze grote, internationale koepel van maar liefst 119 organisaties – waaronder Vogelbescherming Nederland – maakt zich daar sterk voor een gelijkwaardige, CO2-neutrale en natuurvriendelijke samenleving.

Wat is COP27?

COP27 is de 27e bijeenkomst van de Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), oftewel het VN-Klimaatverdrag. Het vindt plaats van 6 tot 18 november in Sharm El-Sheikh, Egypte, een kuststad in de buurt van enkele van 's werelds meest beroemde koraalriffen, een ecosysteem dat over de hele wereld al de verwoestende gevolgen van klimaatverandering heeft gevoeld.

Deze bijeenkomsten vinden jaarlijks plaats. Die van vorig jaar – COP26 in Glasgow – schoot in veel opzichten tekort, met name wat betreft het snel genoeg terugdringen van de uitstoot van fossiele brandstoffen. De COP26 leverde echter wél een reeks toezeggingen op, ook voor de natuur, veel meer dan tot dan toe.

Dit jaar is het 30 jaar geleden dat het UNFCCC werd aangenomen en zeven jaar na de COP 21 in Parijs, waar belangrijke doelen werden gesteld tot beperking van de opwarming van de aarde. De huidige COP27 in Egypte is vooral gericht op uitvoering en is bestempeld als de ‘Afrikaanse COP’, zowel vanwege de locatie als het feit dat vooral Afrikaanse landen het meest last hebben van de gevolgen van de klimaatverandering en er echt iets moet gebeuren om Afrika te helpen.

De ogen van de wereld zijn dus nu  gericht zijn op Sharm El-Sheikh, met de hoop dat internationale leiders eerdere beloften nakomen en toezeggingen doen voor daadwerkelijke actie. De bijeenkomst vindt plaats op een cruciaal moment – ​​vorige week nog kondigde de VN aan dat er “geen geloofwaardige weg naar 1,5°C bestaat”.

Wat doet BirdLife op COP27?

Samen met andere NGO-partners zal BirdLife blijven hameren op het belang van natuur in de klimaatdiscussie en in het oplossen van de problemen. De wetenschap is duidelijk: als het verlies aan biodiversiteit doorgaat en we doorgaan met het degraderen en vernietigen van onze ecosystemen, zullen acties om de klimaatverandering mislukken en vice versa. BirdLife dringt daarom aan op het nemen van geïntegreerde maatregelen om zowel de natuur- als de klimaatcrisis aan te pakken. Voorbeeld daarvan is het idee van ‘klimaatbuffers’ in ons land, waarbij grote moerasgebieden en waterbergingsgebieden worden gecreëerd.

Scharrelaar / Agami Scharrelaar / Agami

Samenhang met Biodiversiteitsverdrag, de CBD

Vlak na de COP27 in Egypte begint de zusterovereenkomst van het UNFCCC over de biodiversiteit - het CBD, de Convention on Biological Diversity. Deze belangrijke top komt op een cruciaal punt voor de natuur en heeft als doel om het natuurverlies dit decennium een halt toe te roepen en te komen tot een wereldwijd plan, het post-2020 Global Biodiversity Framework genoemd. Een enorme klus. Aangezien de klimaat- en natuurtop zo dicht bij elkaar liggen, is er een unieke kans om dit plan handen en voeten te geven.

Financiering is hard nodig

Beloven dat er iets moet gebeuren aan de klimaatverandering is natuurlijk maar een eerste stap. Die moet worden gevolgd door daden. Door het oppakken van de uitvoering van de plannen, met als belangrijke voorwaarde het financieel mogelijk maken ervan. Dat is waar BirdLife pal voor staat in Egypte. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de lokale BirdLife-partner in Egypte, Nature Conservation Egypt (NCE), dat hard heeft gewerkt om het COP27-voorzitterschap te beïnvloeden.

Meer informatie over doelen en strategie van BirdLife tijdens COP27.

Bericht van BirdLife over resultaten (Engels)

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Onze strategie

Vogelbescherming is onderdeel van Birdlife International. Een mondiaal netwerk van partners die gezamenlijk optrekken in het beschermen van vogels en hun leefomgeving. We werken volgens het principe van ‘science based conservation’. Dit betekent dat kennis en het opdoen van nieuwe kennis voor ons belangrijk is.

Bekijk hier onze strategie