Navigatie overslaan
Stadsnatuur / Jip Louwe Kooijmans Alle berichten

Jury Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 bekend

Geplaatst op 1 augustus 2019

De onafhankelijke jury van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 is bekend. Gertjan van der Baan (Vesteda), Jelle de Jong (IVN) en Jacques Vink (Ruimtelab) gaan de inzendingen voor deze nieuwe prijs van Vogelbescherming Nederland kritisch beoordelen.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen is een initiatief van Vogelbescherming Nederland, de Zoogdiervereniging en provincie Noord Brabant. Bouwers, beleggers, ontwikkelaars, architecten en woningcorporaties worden uitgedaagd mee te dingen met hun meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- en renovatieproject. Zij kunnen hun project aanmelden tot en met vrijdag 27 september 2019. De uitreiking van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 vindt eind dit jaar plaats in ’s Hertogenbosch.

Voor de beoordeling van de inzendingen is een onafhankelijke jury geformeerd. De leden zijn:

Gertjan van der Baan, CEO van Vesteda en voorzitter van de werkgroep woningen van de IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland). Vesteda belegt het pensioengeld en de verzekeringspremies van institutionele in duurzame Nederlandse huurwoningen voor middeninkomens. Vesteda heeft in totaal circa €7,5 miljard belegd in woningen. De verhuurportefeuille omvat circa 28.000 woningen.

Gertjan Van der Baan over de nieuwe award: “Om aan de enorme vraag naar betaalbaar wonen te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om te verdichten in stedelijke gebieden. Maar niemand wil in een betonnen woestijn leven. De gebouwen en de omgeving moeten geschikt zijn voor mens, plant en dier. Mijn verwachting is dat de inzendingen voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen zullen aantonen dat dit heel goed mogelijk is.”

Jelle de Jong, algemeen directeur van IVN Natuur Educatie. IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur af komen te staan. Om daar verandering in te brengen ontplooit IVN tal van initiatieven om de mens weer in contact te brengen met zijn natuurlijke omgeving.

Over de nieuwe award zegt Jelle de Jong: “Nog nooit eerder woonden zoveel mensen in steden. En nog nooit eerder was de afstand tot de natuur zo groot. Wij streven naar groene, gezonde en klimaatadaptieve steden waar het groen tegenwicht biedt tegen de drukte van alledag én plaats biedt voor planten en dieren. Natuurinclusief bouwen kan een belangrijke bijdrage leveren aan die droom. Daarom eren we graag de pioniers en de koplopers. Onder andere via deze award.”

Jacques Vink is architect en oprichter van het Rotterdamse architectenbureau Ruimtelab en medeoprichter van De Natuurlijke Stad. Dit samenwerkingsverband van ontwerpers, biologen en ecologen werkt aan concrete stadsnatuurprojecten. Samen met Piet Vollaard en Niels de Zwarte is Vink tevens coauteur van Stadsnatuur Maken / Making Urban Nature. Stadsnatuur maken is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad.

De visie van Jacques Vink op de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen: “De natuur in de stad is veel rijker dan bewoners en ontwerpers vaak denken. De stad biedt kansen maar de natuur is er ook kwetsbaar en vraagt om ruimte. Ik hoop en verwacht dat de inzendingen voor de award laten zien dat ontwerpers hier slimme oplossingen voor kunnen bedenken.”

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. Je ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Inschrijven gratis cursus

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist