Navigatie overslaan
Grutto / Wil Leurs Agami Alle berichten

Investeren in natuur loont

Geplaatst op 30 november 2023

In een brief die 12 natuurorganisaties* vandaag hebben verstuurd aan alle politieke partijen die in de nieuwe Tweede Kamer komen, doen de organisaties een dringende oproep: zorg dat het nieuwe kabinet investeert in natuur. Dit is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook goed voor ons: voor ons welzijn, onze gezondheid, economie, landbouw, klimaat en veiligheid. Bovendien leidt niet investeren in de natuur op lange termijn juist tot enorme extra kosten.

Natuur is niet rechts of links

De organisaties stellen dat natuur niet rechts of links is. De oproep staat los van welke politieke kleur een volgend kabinet ook krijgt. Natuur is namelijk goed voor iedereen zo stellen de organisaties. Zo dragen groen en natuur bij aan preventie in de zorg waarmee jaarlijks honderden miljoenen bespaard kunnen worden. Ook blijkt uit onderzoek van I&O** dat 88% van de Nederlanders natuur essentieel vindt. De coronatijd liet bovendien zien hoe groot de waarde van natuur is. Natuurgebieden werden drukker bezocht dan ooit en de organisaties pleiten dan ook voor meer groen, niet alleen in formele natuurgebieden zeker ook in en rond stad en dorp. Dit blijkt ook uit de cijfers van het I&O onderzoek: 69% van de Nederlanders vindt dat er meer natuur moet komen.

Tot slot stellen de organisaties dat natuur en landbouw de afgelopen jaren ten onrechte tegenover elkaar geplaatst zijn. Het is van groot belang dat de overheid investeert in de samenwerking tussen landbouw en natuur om tot een toekomstbestendige landbouw te komen waarin natuur ruimte heeft.

*Greenpeace Nederland, IUCN NL, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur&Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL, Stichting de Noordzee, Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds.

**Bron: Natuuropvattingen in Nederland in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving, I&O research 2021

Oproep politiek - Investeer in natuur!

Download hier de brief die 12 natuurorganisaties hebben verstuurd aan alle politieke partijen die in de nieuwe Tweede Kamer komen.

Steun vogels en natuur

Natuur van wereldklasse, zoals het Waddengebied, moet hoe dan ook beschermd worden. Waarom? Omdat wateren met een rijke visstand een bron van voeding zijn voor vogels én mensen. En omdat vogels en natuur bijdragen aan ons welzijn.
Help je mee?

Ja, ik help vogels en natuur

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?