Navigatie overslaan
Alle berichten

Investeren in natuur is niet rechts of links maar verstandig

Geplaatst op 14 december 2023

Natuur was in de verkiezingsstrijd totaal geen onderwerp. Opmerkelijk, want natuurherstel en stikstof bezorgden het huidig demissionaire kabinet heel wat kopzorgen. Het scheelde maar een haar of het kabinet was niet over migratie gevallen maar over natuurherstel. In de verkiezingsprogramma’s van de partijen PVV, VVD, NSC en BBB die, al dan niet in een gedoogrol, grote kans maken de volgende coalitie te vormen, is natuur een ondergeschoven kindje. Raar, want natuur is niet links of rechts maar belangrijk voor iedereen.

Nederlander wil meer natuur

Ik vrees dat het gebrek aan aandacht voor natuurherstel ertoe kan leiden dat het volgend kabinet bezuinigt op natuur. Dat zou kortzichtig zijn. Meer natuur is een wens van de meeste Nederlanders. In nationaal onderzoek van I&O research in 2021 gaf ruim 80% aan natuur belangrijk te vinden en bijna 70% wil meer natuur in Nederland. Mensen willen genieten van zingende vogels, een boswandeling of een ree in het weiland. Een kabinet van welke signatuur dan ook, moet ons dat gunnen.

Appelvink / Wil Leurs AGAMI Appelvink / Wil Leurs AGAMI

Investeren in natuur rendeert

Een kabinet met oog voor de toekomst zou juist fors moeten investeren in natuur. Dat leidt niet alleen tot een leefbaarder land voor plant en dier maar ook voor de mens. Natuur maakt ons gezonder en draagt bij aan lagere zorgkosten. Ingenieursbureau SWECO berekende dat we met investeringen in de natuur tot vierhonderd miljoen euro op zorg en bijkomende kosten kunnen besparen. Bovendien voorkomt investeren in natuur een onnodig hoge rekening in de toekomst. Hoe langer je natuurherstel uitstelt hoe verder die verslechtert en hoe duurder herstel wordt. Bezuinigingen op natuur door o.a. Rutte I hebben geleid tot de hoge kosten voor natuurherstel. Nu bezuinigen op natuur is zoals de Engelsen zeggen: penny wise pound foolish.

Boerenland

Natuur vind je ook op het boerenland. Het is dan ook onterecht te stellen dat boeren en natuur tegenover elkaar staan. Landbouw is afhankelijk van de natuur, geen boer zal dat ontkennen. De afgelopen decennia is de balans tussen natuur en landbouw echter in het nadeel van de natuur omgeslagen. Zo zijn boerenlandvogels als de grutto en de veldleeuwerik vrijwel verdwenen door de intensieve landbouw. Natuurorganisaties en veel boeren staan klaar om die balans weer te herstellen. Zodat er naast koeien en aardappels ook weer ruimte is voor natuur op het boerenland. Dat is goed voor die vogels, voor een duurzame en productieve landbouw én voor ons typische Nederlandse landschap met brede sloten en houtwallen. Zonder overheid gaat dat helaas niet lukken.

Grutto / Shutterstock Grutto / Shutterstock

Natuur in slechte staat

Geld steken in natuurherstel doe je natuurlijk niet alleen voor mens en economie. Het gaat ook om die natuur zelf. Zo belangrijk als de Afrikaanse natuur is voor leeuwen is de Nederlandse natuur dat voor vogels. Zo is onze Waddenzee onmisbaar voor miljoenen trekvogels. En wat dacht je van de grutto, waarvan in Europa veruit de meeste binnen onze landgrenzen broeden. Onze natuur is echter in hele slechte staat: na Malta het slechtst van de hele Europese Unie. Vorig jaar beloofden we nog plechtig in de VN Biodiversiteitstop onze natuur te zullen herstellen. Die belofte maakt schuld. Tegenover de natuur en onze gezamenlijke toekomst. Nu investeren in natuur is dan ook niet rechts of links maar verstandig!

Dit artikel van Kees de Pater verscheen eerder in het AD.

 

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?