Navigatie overslaan
Scholekster / Gerard Bos - Fotogalerij Alle berichten
Scholekster / Gerard Bos - Fotogalerij Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

Broed op uw stem

Geplaatst op 7 maart 2021

Na de verkiezingen zal blijken of een nieuwe regering ernst maakt met het oplossen van de biodiversiteitscrisis. Of blijven natuur en vogels onderaan de prioriteitenladder? Uw stem telt.

Het zal wel aan mijn vogelobsessie liggen, maar verkiezingstijd doet me altijd aan het broedseizoen denken. Het begint met luid gezang, vanaf takken, hoog uit de lucht, of omhoog klimmend in een rietstengel. Territoria van standpunten worden afgebakend. Hoor mij, zie mij: ik zorg voor een betere toekomst.

En na die razend spannende dag wanneer we hebben gestemd, de wonden gelikt of hosanna hebben geroepen, wordt het dan stil. Vogels gaan broeden en worden ook stiller, er is even geen tijd voor uitbundig gezang. Politici trekken zich terug om een coalitieakkoord uit te onderhandelen. Waar de haantjes (M/V) tot aan verkiezingsdag luid kraaiden, vergelijken ze zichzelf nu met broedende kippen die je niet moet storen. 

Die coalitieonderhandelingen zijn cruciaal, ook voor vogels en natuur. De partijen die een echt verkiezingsprogramma hebben, schrijven geen van alle dat ze vinden dat de natuur moet verslechteren. Of dat de boerenlandvogels in aantal achteruit moeten gaan. Toch is dat precies wat er afgelopen decennia is gebeurd.

Natuurlijk, er is ook het een en ander bereikt voor de natuur. Met verschillende soorten en natuurgebieden gaat het beter, vooral dankzij Europese regels en inspanningen van natuurorganisaties en hun achterban. En er worden honderden miljoenen uitgetrokken om de natuur in onze grote wateren te verbeteren. Allemaal tot uw dienst, maar over de gehele linie is de natuur het kind van de rekening.

Acuut

Binnen de belangenafweging waar het in de politiek om draait, piept de natuur mee. In het lawaai van de gevestigde belangen amper gehoord, delft de natuur te vaak het onderspit. Dat is kortzichtig, omdat we afhankelijk zijn van die natuur. Alleen al omdat natuur en vogels onze levens verrijken, zoals in de coronacrisis maar al te duidelijk bleek.

Kortzichtigheid is een begrijpelijke kwaal. Zeker voor politici die onder druk staan om grote acute problemen op te lossen. We moeten er daarom voor zorgen dat het herstel van de natuur gezien gaat worden als zo’n acuut probleem. Zoals dat nu eindelijk ook met klimaatverandering lijkt te gebeuren.

We kunnen er samen aan bijdragen dat het piepstemmetje van de natuur boven de bassen van andere belangen uitkomt. Door natuur een topic in verkiezingstijd te maken. Waar u ook op stemt, geef in sociale media, in fora en discussies biodiversiteit de hoogste prioriteit. Niet alleen in natuurgebieden, ook in steden en op het boerenland moet de natuur een basiskwaliteit hebben. De vogels weten het niet, maar een succesvol broedseizoen is niet in de laatste plaats afhankelijk van goed overheidsbeleid. En daarmee van u.

Wat heeft de politiek in petto voor vogels en natuur?

8 partijen met relevante plannen op het gebied van natuur, biodiversiteit, milieu en klimaat zijn bevraagd door Vogelbescherming, Greenpeace en Milieudefensie over hun inzet op deze gebieden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Zo kunt u nog beter bepalen aan wie u uw stem geeft. 

Klik hier voor de interviews.

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer

Gerelateerde items