Navigatie overslaan
Kievit / Shutterstock Alle berichten

‘Ik geef met hart voor weidevogels’

Geplaatst op 31 augustus 2017

In de rubriek 'De Gouden Lijst' uit het ledenmagazine Vogels van Vogelbescherming richten we de schijnwerpers op beschermers die zich op onderscheidende wijze inzetten voor vogels. Eelke Turkstra steunt weidevogels met een structurele financiële bijdrage.
Eelke Turkstra / Rob Kempers Eelke Turkstra / foto Rob Kempers Eelke Turkstra / Rob Kempers

Geboren in Friesland, woonachtig in Rotterdam, is Eelke Turkstra altijd verknocht gebleven aan het platteland. “Ik houd van weidsheid en ruimte en groeide op met broedende grutto’s en baltsende kieviten om me heen. De liefde voor de natuur werd me met de paplepel ingegeven. Al vroeg had ik discussies met de boeren bij ons in de buurt, maar ik was en ben overtuigd van hun liefde voor vogels. Boeren hadden echter geen keuze en werden gedwongen door de overheid, de Europese Unie en de bank om mee te gaan in de vaart der volkeren. Dit is heel mooi te lezen in het boek van Geert Mak Toen God verdween uit Jorwerd.”

Eelke Turkstra realiseert zich dat de vrije val van de weidevogels een halt toegeroepen moet worden. “Het mag niet zo ver komen dat de laatste kievit verdwijnt uit Jorwerd”, denkt hij hardop. “Met een goede bescherming kunnen we onze weidevogels weer een kans geven. Acties van Vogelbescherming stimuleren boeren om hun bedrijfsvoering op vogelvriendelijke wijze aan te passen. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen. Ik geef met hart voor de vogels.”

Acties van Vogelbescherming stimuleren boeren om hun bedrijfsvoering op vogelvriendelijke wijze aan te passen. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen. Ik geef met hart voor de vogels.

Bevlogen gaat hij verder: “Nederland is bij uitstek een land van weidevogels; grutto, kievit en tureluur horen bij ons. De afgelopen decennia hebben we de weidevogels veronachtzaamd. Het siert ons mensen als we iets doen voor die vogels voordat ze écht het loodje leggen. Het zou mooi zijn als meer mensen zich aanmelden als Weidevogeldonateur.”

Grutto / Elwin van der Kolk Grutto / Elwin van der Kolk

Bent u geïnspireerd door Eelke Turkstra en wilt u ook Weidevogeldonateur worden?

Kijk op www.vogelbescherming.nl/weidevogeldonateur.