Navigatie overslaan
Alle berichten

IJsvogel / Ronald Jan Bos (Fotogalerij)

Door Gert Ottens
Medewerker Vogelbescherming

IJsvogelfonds: lokale vogelbescherming werkt!

Geplaatst op 21 februari 2019

Vele tientallen lokale vogelbeschermingsprojecten konden van start dankzij financiële steun van het IJsvogelfonds van Vogelbescherming en de Nationale Postcode Loterij. Met bijdragen uit het fonds boeken lokale vogelvogelbeschermers mooie resultaten, die veel  enthousiasme losmaken voor de bescherming van vogels.

Het IJsvogelfonds werd in 2011 in het leven geroepen. De ijsvogel in de naam van het fonds is ontleend aan de mascotte van de Postcode Loterij. Het fonds is er dus niet – zoals wel wordt gedacht – alleen voor ijsvogels, maar voor álle Nederlandse vogels.

Meer dan verdubbeld!

Tot en met 2018 zijn in totaal 190 projecten ingediend, waarvan er 117 zijn toegekend. Hier is een totaalbedrag van ruim € 175.000 mee gemoeid. In een aantal gevallen was er sprake van medefinanciering van andere partijen, bijvoorbeeld van bedrijven of andere fondsen. Voor zover bekend is met de bijdragen van het IJsvogelfonds voor zeker € 530.000 aan lokale vogelbeschermingsprojecten mogelijk gemaakt. Een meer dan ruime ‘prijsverdubbelaar’ dus!

Een keur aan goede ideeën

De projecten die een bijdrage krijgen uit het IJsvogelfonds zijn heel divers. Enkele voorbeelden van de vaak creatieve ideeën die de afgelopen jaren een financiële bijdrage kregen:

Broedeilanden Rottemeren

Natuur- en Vogelwacht Rotta wist in totaal voor 75 vierkante meter aan nestgelegenheid voor de visdieven te realiseren, in de vorm van vier broedeilanden. Deze kunstmatige broedeilanden in het Rottemerengebied zijn onderdeel van een groter project voor meer natuur in dit gebied. Vogelbescherming kon de aanvraag deels honoreren. Maar we vonden het zo’n leuk project dat we de J.E. Jurriaanse Stichting vroegen om extra steun om dit mogelijk te maken.  En dat lukte.

In 2017 is er voor het eerst met succes gebroed door 2 à 3 paren visdieven, op de beide eilanden die toen beschikbaar waren. In 2018 – nog voor het broedseizoen – werden de overige twee eilanden aangelegd en toen ging het al om 10 succesvolle broedparen op de vier eilanden samen. Hopelijk komen er de komende tijd nog meer bij!

Drukte bij de visdiefkolonie op Rottemeren

IJsvogelwanden

IJsvogels vinden aan de rand van kerkdorp ’s Gravenmoer nestgelegenheid, dankzij Vogelwerkgroep Ken & Geniet, dat een aanvraag indiende bij het IJsvogelfonds. Op informatiepanelen toont de vogelwerkgroep het belang van de natuurwaarden van het gebied.

Eind 2014 zijn de wanden aangelegd en in 2015 waren twee broedgevallen met in totaal 9 uitgevlogen jongen. Toen werd het stiller tot en met vorig jaar, wat sowieso een lastig jaar was voor ijsvogels met een hele koude maand februari. Maar er is goede hoop dat deze wanden toch weer bewoond ijsvogels zullen aantrekken. De infoborden worden door vele, vele fietsers bekeken.

Boek: ‘Broedvogels van het stedelijke gebied van Alkmaar’

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. heeft in 2015 een boek kunnen uitgeven over de broedvogels van hun stad dankzij een bijdrage van het IJsvogelfonds. Daarin staan de resultaten van een broedvogelinventarisatie van het gehele stedelijk gebied van Alkmaar uit 2014. Sinds 1984 was het de vierde keer dat de vogelwerkgroep zo'n inventarisatie voor elkaar kreeg.

In totaal zijn 850 exemplaren gedrukt. Hierin wordt niet alleen nauwkeurig verslag uitgebracht over de aangetroffen aantallen broedvogels, maar ook uitgebreid ingaan op de veranderingen die zich er de afgelopen decennia hebben voorgedaan. Het nut van een dergelijk boekje is het stimuleren van de bewustwording van een breder publiek zowel als de gemeentelijke politiek. Mede dankzij de gegevens van de vogelwerkgroep kan de gemeente meer en beter gefundeerd rekening gehouden worden met de belangen van de natuur in het stedelijk gebied.

Stadsvogels in de Zaanstreek

Een ander mooi voorbeeld – ten slotte – is het project ‘Stadsvogels in de Zaanstreek’. De Vogelbeschermingswacht Zaanstreek kon met een bijdrage van het IJsvogelfonds twee prachtige educatieve posters laten schilderen.

Bekijk ze allemaal!

Zo draagt het IJsvogelfonds bij aan bescherming én draagvlak en kunnen steeds meer mensen van vogels genieten. Kijk op de IJsvogelfondspagina voor een overzicht van nog veel meer leuke projecten die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn.

IJsvogelfonds

Oproep: dien je eigen project in

Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen en andere gepassioneerde ‘groene vrijwilligers’ uit om originele projecten in te dienen bij het IJsvogelfonds. Twee maal per jaar maakt het fonds bekend welke projecten gehonoreerd worden. De huidige inzendtermijn is nog t/m 15 april 2019.

Reglement en deelnameformulier IJsvogelfonds

Bettie Wiegmanfonds

Een ander fonds waar men aan kan denken, vooral bij projecten in de noordelijke drie provincies, is de Stichting Bettie Wiegmanfonds. De Stichting Bettie Wiegman Fonds heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar en bescherming van in Nederland en met name Noord Nederland en Waddengebied voorkomende vogels.

Meer over

ijsvogelfonds gertottens vrijwilliger resultaat vogelwerkgroepen

Deel dit bericht