Navigatie overslaan
Steenuil / Jelle de Jong Alle berichten

Het Bettie Wiegmanfonds bestaat 20 jaar

Geplaatst op 19 februari 2021

Nederland staat bol van de gepassioneerde natuurliefhebbers, onderzoekers en vogelwerkgroepen. Zonder deze mensen is de bescherming van vogels in ons land onmogelijk. In de drie noordelijke provincies van Nederland en het Waddengebied ondersteunt de Stichting Bettie Wiegmanfonds projecten rondom vogelonderzoek, vogelbescherming en educatie. Het fonds, dat beheerd wordt door Vogelbescherming Nederland, bestaat 20 jaar. In deze tijd heeft het fonds vele projecten mogelijk gemaakt.

Bettie Wiegman ging graag de natuur in, vogels hadden haar grote belangstelling. De steenuil was haar favoriete vogelsoort. Na haar vroege overlijden, wordt haar laatste wens vervuld: een stichting op haar naam, die zich actief inzet voor bescherming van vogels in Noord-Nederland en het Waddengebied. Stichting Bettie Wiegman Fonds ondersteunt particuliere initiatieven. Activiteiten, vanuit de lokale gemeenschap, de mensen zelf, die met hart en ziel betrokken zijn bij de natuur.

Bettie Wiegman Bettie Wiegman

Bescherming

De gehonoreerde projecten – in totaal 56 gedurende de afgelopen 20 jaar – zijn zeer divers. Bijna de helft van de projecten is gericht op de bescherming van vogels. Daarbij gaat het om bescherming die gericht is op één specifieke soort (bijvoorbeeld een broedeiland voor visdiefjes), of om inrichtingsmaatregelen in het landschap die algemeen ten goede komen aan veel vogelsoorten (zoals het inzaaien van een akkerrand met kruiden).

Bij ongeveer een derde van de projecten wordt onderzoek gedaan aan vogels. Dit varieert van inventarisaties van een weidegebied tot onderzoek naar het broedsucces van de tapuit. Projecten over voorlichting en educatie vormen ongeveer een kwart van alle projecten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om tentoonstellingen, informatieborden en boeken.

Het Bettie Wiegmanfonds heeft een voorkeur voor projecten die betrekking hebben op roofvogels, uilen en boerenlandvogels. Deze vormen dan ook ruim de helft van alle gesteunde projecten. Daarnaast steunt het fonds ook onderzoek naar of bescherming van overige individuele soorten, zoals recentelijk het jaar van de wilde eend, of eerder al onderzoek aan de grauwe klauwier in het Bargerveen.

Meer weten?

Kijk op de website van de Stichting Bettie Wiegmanfonds.

Help mee vogels beschermen

Vogels zijn er overal en altijd: alledaags en fascinerend, spannend en ontroerend tegelijk. Wij kunnen ons een wereld zonder vogels niet voorstellen. Help mee vogels beschermen en ontvang ook nog eens ons magazine Vogels.

Word lid

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws