Navigatie overslaan
Wulp / Koos Dansen Alle berichten

Eens natuurbeschermer, altijd natuurbeschermer

Geplaatst op 10 januari 2019

Een netwerk van vrijwillige WetlandWachten houdt namens Vogelbescherming de vinger aan de pols in de natte gebieden van Nederland die voor vogels zo belangrijk zijn. Wim de Wilde houdt als WetlandWacht de Westerscheldekust in de gaten op Zuid-Beveland. Recent boekte hij weer een mooi succes.

Wat speelde er bij jullie?

“Langs de Ooster- en Westerscheldekust hebben in het verleden werkzaamheden plaatsgevonden om dijken te verzwaren. De geasfalteerde onderhoudswegen die daarvoor werden aangelegd, zijn grotendeels opengesteld voor wandelaars en fietsers. Op sommige plekken is dat te verstorend voor vogels en die stukken zijn afgesloten.

Recentelijk werd gekeken welke van de afgesloten stukken eventueel zonder problemen tóch open zouden kunnen. Ook bij natuurgebied Biezelingse Ham zou een gedeelte open kunnen. Alleen daarvoor moest wel een stukje weg worden aangelegd, zodat fietsers over de dijk heen kunnen komen. Een gedeelte blijft namelijk wel gesloten.

Precies op het punt waar alle fietsers op de dijk komen om binnendijks hun weg te vervolgen, bevindt zich buitendijks nou net een plek waar vogels tijdens hoogwater naartoe trekken om te rusten. Waaronder de verstoringsgevoelige wulpen. Een soort die sinds kort op de Rode lijst staat. Daarvan zitten er vaak zo’n 300. Ik kom al sinds 1985 in het gebied, dus ik weet het heel precies. Die fietsers op de dijk zouden heel verstorend zijn.”

Wat gebeurde er toen je dit plan onder ogen kreeg?

“Ik ben aan de bel gaan trekken. Ik weet wel bij wie ik moet zijn, ook al omdat ik tijdens mijn werkzame leven bij de provincie in dienst was. Natuurmonumenten onderschreef mijn bezwaren en de provincie Zeeland eigenlijk ook, maar die had de vergunning al verstrekt; zonder in het veld te zijn geweest. Toen ontstond in een overleg met alle betrokken partijen, waaronder het Waterschap Scheldestromen, het idee om een vogelkijkscherm te plaatsen. Ik was blij dat men hiermee kwam.

Het staat er inmiddels, twee meter hoog, met informatie over de plek en de vogels. En kijkgaten om soorten te zien als kanoet, zilverplevier, tureluur, bergeend, smient, wintertaling, wulpen dus en tijdens de doortrek lepelaars. Die kunnen nu in alle rust op hun plek blijven zitten, terwijl de fietsers ze mooi kunnen bekijken.”

Een mooi resultaat! Dit was je laatste jaar als WetlandWacht.

“Ja, dat klopt. Ik heb vanaf de start in 1995 van het netwerk van WetlandWachten meegedaan en nu moet iemand anders het stokje over nemen. Ik heb het met plezier gedaan. WetlandWachten kunnen goed regionale en lokale problemen voor vogels aan de orde stellen en zo echt wat betekenen. Soms nodig, want een kleine ingreep kan er al voor zorgen dat vogels wegblijven.

Ook al stop ik als WetlandWacht, het gebied op Zuid-Beveland waar ik al zo lang kom, blijf ik volgen. Zal het ook niet kunnen laten een e-mail te sturen als het ergens de verkeerde kant op gaat. Eens een natuurbeschermer, altijd een natuurbeschermer.”

Vogelkijkscherm / Foto: Buro Ruimte & Groen Vogelkijkscherm / Foto: Buro Ruimte & Groen

Meer weten?

Wilt u meer weten over het WetlandWachten-netwerk? Klik hier.

Foto's vogelkijkscherm: met dank aan Buro Ruimte & Groen dat voor de voor de ontwikkeling ervan tekende. Op hun website meer informatie over het vogelkijkscherm.

Wilt u zelf een kijkje nemen in het gebied, klik dan hier: Biezelingse Ham.

Vrijwilliger worden

Word je ook vrijwilliger? Vogels en natuur beschermen? Met z'n allen komen we verder! We zoeken allerlei soorten vrijwilligers.

Help mee

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels