Navigatie overslaan
Huiszwaluw / Hans Peeters Alle berichten

Huisvesting voor de huiszwaluw

Geplaatst op 27 september 2017

Renoveren? Verbouwen? En zitten er huiszwaluwen onder het dak? Dat vraagt om extra aandacht voor deze soort die in veel steden en dorpen voorkomt. Jip Louwe Kooijmans en Martine Dubois lichten in deze webvideo toe hoe de huiszwaluw geholpen kan worden.  

Sinds 10 jaar voert Vogelbescherming een programma uit om beter leefbare steden voor vogels en mensen te creëren. Vogels gelden daarbij als een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het groen in de omgeving. En mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich niet alleen gezonder, maar uit onderzoek blijkt dat ze dat ook daadwerkelijk zijn. Aangezien 95% van de Nederlanders in de bebouwde kom woont, is er reden genoeg om goed te zorgen voor de vogels en het groen in de stad.

In de afgelopen 10 jaar is er veel bereikt voor vogels in de stad. Tijdens de Stadsvogelconferentie in 2017 presenteerden we een overzicht. In een serie korte webvideo’s lichten we hier mooie voorbeelden nog extra uit. Hierboven staat de eerste editie over de huiszwaluw. De volgende gaat over de huismus.

Meer weten?

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is het aantal huiszwaluwen in Nederland flink gedaald, meer recentelijk is er sprake van enig herstel. Een van de oorzaken van de forse achteruitgang is dat plaatsen verdwijnen waar huiszwaluwen modder vandaan halen om hun nesten te bouwen. Ook worden er regelmatig nesten weggestoken, omdat mensen bang zijn voor de mest onder de nesten. Om het herstel te continueren, kan de huiszwaluw dus alle hulp goed gebruiken.

Wilt u tips en adviezen hoe u het beste te werk gegaan, download dan het rapport dat Martine Dubois voor Vogelbescherming samenstelde.