Stadsvogelconferentie

Geregeld organiseert Vogelbescherming een Stadsvogelconferentie. Van gemeenten tot bouwbedrijven en van natuurverenigingen tot woningbouwcorporaties: alle partijen komen bij elkaar en wisselen kennis uit over een gezonde en natuurrijke leefomgeving. Goed voor vogels en mensen.

Stadsvogelconferentie 2017 / International Conference on Metropolitan Planning and Ecology

Vogelbescherming werkt aan steden waarin natuur een belangrijke plek heeft. In een sterk verstedelijkt Nederland is aandacht voor stadsnatuur niet weg te denken, net zo min als in tal van grootstedelijke regio’s. Voor vele stedelijke vraagstukken bestaan intussen groene oplossingen: goed voor bewoners, goed voor vogels.
Op 23 maart 2017 organiseert Vogelbescherming samen met de gemeente Almere een internationale Stadsvogelconferentie. Onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden delen internationaal gerenommeerde sprekers hun kennis en visie.
Tijdens deze dag verdiepen wij ons met andere professionals in de stad van de toekomst, vieren we de successen die tot nu toe zijn bereikt én laten we ons inspireren door mensen van naam en faam op het gebied van duurzame stedenbouw. En vogels ‘vertellen’ ons het verhaal over de toekomst van de bebouwde omgeving.
Een dag om niet te missen wanneer u werkt aan een duurzame, ‘natuurinclusieve’ en leefbare stad.

Deelname aan deze conferentie vindt plaats op uitnodiging.

Op weg naar stadsvogels

Een impressie van de stad als vogelrijke leefomgeving.