Navigatie overslaan
Stadsnatuur / Saskia Cordes

Stadsvogelconferentie

Geregeld organiseert Vogelbescherming een Stadsvogelconferentie. Van gemeenten tot bouwbedrijven en van natuurverenigingen tot woningbouwcorporaties: alle partijen komen bij elkaar en wisselen kennis uit over een gezonde en natuurrijke leefomgeving. Goed voor vogels en mensen.

Stadsvogelconferentie 2017 / International Conference on Metropolitan Planning and Ecology

Vogelbescherming werkt aan steden waarin natuur een belangrijke plek heeft. In een sterk verstedelijkt Nederland is aandacht voor stadsnatuur niet weg te denken, net zo min als in tal van grootstedelijke regio’s. Voor vele stedelijke vraagstukken bestaan intussen groene oplossingen: goed voor bewoners, goed voor vogels.
Op 23 maart 2017 organiseerde Vogelbescherming samen met de gemeente Almere een internationale Stadsvogelconferentie. Internationaal gerenommeerde sprekers deelden hun kennis en visie, onder meer Patricia Zurita (CEO Birdlife International), Ken Yeang (Architect uit Maleisie) en Leen Verbeek (Commissaris van de Koning van Flevoland).

Tijdens deze dag hebben wij ons verdiept in de stad van de toekomst, de successen gevierd die tot nu toe zijn bereikt én ons laten inspireren door mensen van naam en faam op het gebied van duurzame stedenbouw. Vogels ‘vertellen’ ons het verhaal over de toekomst van de bebouwde omgeving.

Met dank aan & mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuur Fonds.