Navigatie overslaan
Patrijs / Shutterstock Alle berichten

Help de ondernemers van Burgerboerderij De Patrijs

Geplaatst op 12 juli 2021

In de Achterhoek gebeurt momenteel iets bijzonders. Burgerboerderij De Patrijs in Vorden wordt overgenomen door twee jonge ondernemers. Zij willen laten zien dat het kan: de transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een ecologisch verantwoorde en natuurinclusieve boerderij. Vogelbescherming doet mee, u ook?

Burgerboerderij De Patrijs wil eerlijke prijzen voor boeren en een korte weg van producent naar consument. Met een gezonde bodem, gesloten kringlopen en een innovatief verdienmodel. Een gangbaar melkveebedrijf boerderij wordt zo getransformeerd naar een ecologisch verantwoorde en natuurinclusieve boerderij door twee jonge ondernemers: Joanne en Johannes.

Burgerboerderij De Patrijs is zo het boerenbedrijf van de toekomst, met als doel de ommezwaai in de landbouw concreet handen en voeten te geven. De businesscase is prima, maar de schaalgrootte, diversiteit en organisatie zijn zo uniek dat deze ondernemers buiten de normale lijntjes kleuren. En dat vinden financiers lastig. Alleen met de bank lukt het niet.

Daarom is er een coöperatie in het leven geroepen om de overname mogelijk te maken. Om de laatste 500.000 euro bij elkaar te krijgen geeft deze coöperatie 500 deelcertificaten uit van 1000 euro.

U kunt lid worden van de coöperatie door één of meerdere certificaten te kopen. Wilt u deel uitmaken van dit initiatief? Schrijf u in op één of meer certificaten van 1000 euro.

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?