Navigatie overslaan
Uitreiking Gouden Leeuwerik aan Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg Alle berichten
Uitreiking Gouden Leeuwerik aan Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg

Gouden Leeuwerik voor Peter Harry Mulder uit Muntendam

Geplaatst op 7 december 2022

Akkerbouwer Peter Harry Mulder uit het Groningse Muntendam is de eerste winnaar geworden van de Gouden Leeuwerik. Deze prijs van € 5.000,- voor succesvolle akkervogelbescherming zal vanaf nu jaarlijks worden uitgereikt door Vogelbescherming Nederland.

Mulder en zijn vrouw Eline Ringelberg bleven volgens de jury de twee andere kandidaten van de shortlist nèt voor: Huiberts Bloembollen uit Sint Maartensbrug en Doornik Natuurakkers uit Bemmel. Deze ‘runners up’ krijgen beiden € 1.500,- voor hun akkervogelbeschermingswerk.

Gangbare winnaar

“Het bijzondere aan het bedrijf van Peter Harry is dat het een gangbaar akkerbouwbedrijf is.” Dat zegt Nel Sangers, directeur van Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels en één van de juryleden voor de Gouden Leeuwerik. “Zonder het predicaat biologisch en dus ook zonder de bijbehorende meeropbrengst voor zijn producten, weet Peter Harry tóch belangrijke stappen te zetten in de akkervogelbescherming. Hij heeft bijvoorbeeld het grootste deel van de bestrijdingsmiddelen de deur uitgedaan en maakt gebruik van niet-kerende grondbewerking, waardoor het bodemleven, kruiden, insecten, en daarmee ook vogels een betere kans hebben op zijn bedrijf.”

Gouden Leeuwerik voor Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg Gouden Leeuwerik voor Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg

Grauwe klauwier

De kwaliteit van het bedrijf van Peter Harry in Muntendam is al direct bij de entree te zien. In de struiken die daar door de werkgroep Boerenbuitengebied zijn geplant, miegelt het ’s zomers van de geelgorzen. Op de percelen zitten bovengemiddeld veel gele kwikstaarten en in twee speciaal ingerichte overhoekjes, die Peter Harry hoopvol ‘grauwe klauwierenhoekjes’ had gedoopt, broeden inmiddels ook daadwerkelijk grauwe klauwieren.

Grauwe klauwier / Jelle de Jong Grauwe klauwier / Jelle de Jong

Uitdragen

“Peter Harry is heel open over zijn manier van werken”, aldus jurylid Nel Sangers. “Hij nodigt in zijn vrije tijd collega’s, bestuurders en natuurbeschermers uit op zijn bedrijf om heel transparant te laten zien hoe hij werkt en wat het oplevert. Ook op sociale media laat Peter Harry duidelijk weten dat het kan: op een gangbaar bedrijf natuur-inclusief werken.”

Verguld

De winnaar was even verrast over als trots op zijn prijs. “Ik zie het wel als een erkenning voor wat wij doen”, zegt Peter Harry. “Het helpt ook heel erg bij het uitdragen van ons verhaal. We laten zien dat het kán: akkerbouw met extra oog voor de biodiversiteit.” Waar het prijzengeld aan besteed gaat worden weet de winnaar nog niet. “Daar gaan we eens even goed op broeden. Met onze werkgroep Boerenbuitengebied hebben we een aantal natuurvriendelijke bermen ingericht. Voor het onderhoud hebben we ook machines nodig. De opraapwagen voor het maaisel is aan vervanging toe, dus wie weet.”

Biologisch in vervuilende bedrijfstak

De winst van Peter Harry Mulder doet niets af aan de prestaties van de andere bedrijven in de top-drie, benadrukt Sangers. “Op hun biologische bloembollenbedrijf in Sint Maartensbrug laten John en Johanna Huiberts zien dat het mogelijk is om zonder bestrijdingsmiddelen bloembollen te telen.” De bollenteelt is een notoir vervuilende bedrijfstak, met een bovengemiddeld gebruik van bestrijdingsmiddelen per hectare. “Dan vergt het extra veel lef en doorzettingsvermogen om het anders, natuurvriendelijker te doen”, aldus Sangers.

Zaad verspreiden

Voor de Stichting Doornik Natuurakkers is het beschermen van akkervogels net zo belangrijk als het biologisch-dynamisch boeren. “En dat is te zien”, vond de jury van de Gouden Leeuwerik. “De Stichting heeft veel oog voor akkerflora en deelt kennis én zaad ook heel laagdrempelig met collega-akkerbouwers”, aldus Sangers. “Van die natuur-inclusieve manier van boeren profiteren uiteindelijk ook de akkervogels.”

Structurele verandering

Akkervogelbeschermer Jules Bos van Vogelbescherming Nederland is enthousiast over de eerste winnaar van de Gouden Leeuwerik. “Er is gelukkig allang veel aandacht voor weidevogels, maar ook akkervogels komen steeds meer in de belangstelling. De akkervogels vormen een meer diverse groep, die daarmee ook lastiger te beschermen is. Vogels als veldleeuwerik, patrijs of grauwe kiekendief stellen allemaal hun eigen eisen aan de omgeving. Dan ben je er dus niet met een akkerrand hier en wat strokenteelt daar. Succesvolle akkervogelbescherming vraagt een structurele verandering van de landbouw”, aldus Bos. “Juist daarmee is Peter Harry Mulder een heel eind op de goede weg.”

Jury

De Gouden Leeuwerik is een initiatief van Vogelbescherming Nederland. In de jury voor de eerste editie van deze prijs zaten naast Nel Sangers ook Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, Douwe Hoogland, gedeputeerde voor o.a. natuur in de provincie Friesland en Andrea Kuiper, teamhoofd landelijk gebied bij Vogelbescherming Nederland.

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer