Navigatie overslaan
Uitreiking Gouden Leeuwerik aan Otto Willem Eleveld en Hanneke Eleveld- Hingstman / Fred van Diem Alle berichten
Uitreiking Gouden Leeuwerik aan Otto Willem Eleveld en Hanneke Eleveld- Hingstman / Fred van Diem

Gouden Leeuwerik voor akkerbouwer Otto Willem Eleveld uit Hooghalen

Geplaatst op 30 november 2023

Akkerbouwer Otto Willem Eleveld uit Hooghalen is de winnaar geworden van de Gouden Leeuwerik 2023. Deze prijs van € 5.000,- voor succesvolle akkervogelbescherming en de bronzen wisseltrofee van de veldleeuwerik werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt door Vogelbescherming Nederland.

Akkervogels kunnen niet zonder akkerboeren

Op het akkerbedrijf van Otto Willem Eleveld en zijn vrouw Hanneke Eleveld- Hingstman vliegen vogels af en aan. En dat is niet zo gek, want het echtpaar neemt vele maatregelen om het de vogels naar hun zin te maken. Er zijn kruidenrijke akkerranden, keverbanken, een oeverzwaluwwand, en allerlei soorten struiken. ''Het was voor mij niet de vraag of Otto Willem de Gouden Leeuwerik ooit zou krijgen maar wanneer,'' zegt René Vree Egberts, directeur van Agrarische Natuur Drenthe enthousiast. Otto Willem ontvangt de Gouden Leeuwerik uit de handen van Piet Spoorenberg, weide- en akkervogelexpert van Vogelbescherming Nederland. ''Akkervogels zoals patrijzen en veldleeuweriken hebben akkerbouwers nodig die vogels in hun hart sluiten'', zegt Piet. ''Otto Willem is zo iemand. Met moed en vastberadenheid geeft hij zijn bedrijf vorm.''

Prijswinnaars Gouden Leeuwerik Otto Willem Eleveld en Hanneke Eleveld- Hingstman / Fred van Diem Prijswinnaars Gouden Leeuwerik Otto Willem Eleveld en Hanneke Eleveld- Hingstman / Fred van Diem

Buiten de gebaande paden

Otto Willem is een gangbare landbouwer, maar zoekt daarbinnen naar andere oplossingen. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld landbouwwerktuigen uit de biologische landbouw. Iets wat bijna nooit gebeurt, maar hij gaat het toch proberen en kijkt of het effect heeft. Dat is kenmerkend voor Otto Willem. Hij kijkt verder en als je langs zijn akkers loopt dan zie je het effect,’’ zegt René Vree Egberts, directeur Agrarische Natuur Drenthe. Daarnaast inspireert hij vakgenoten en het grotere publiek door zijn opgedane kennis en resultaten te delen. Hij levert hierdoor een enorme bijdrage voor de natuur en akkervogels in het bijzonder.''

Verrekijker in de trekker

De winnaar was zowel verrast als trots op zijn prijs. ''Ik zie het wel als waardering voor wat mijn vrouw Hanneke en ik doen”, zegt Otto Willem bescheiden. ''Het begon ooit met een stukje erfinrichting achter het huis en inmiddels zit de natuur in het hele bedrijf. We hebben onze eigen invulling gegeven aan alles wat er mogelijk is. Mijn verrekijker ligt standaard in de trekker. En de trekker staat dus ook regelmatig stil als ik weer wat zie vliegen. Ik geniet er zelf ook echt van.''

Otto Willem Eleveld, prijswinnaar Gouden Leeuwerik / Fred van Diem Otto Willem Eleveld, prijswinnaar Gouden Leeuwerik / Fred van Diem

Natuur als vriend

''Otto Willem is het voorbeeld van een ondernemer die zich bewust is van hoe zijn handelen de akkernatuur op zijn bedrijf kan versterken,’’ vertelt Frans van Alebeek, akkervogelbeschermer van Vogelbescherming Nederland enthousiast. ''Otto Willem laat zien dat alles met elkaar samenhangt en hij onderzoekt op allerlei manieren hoe hij natuur voor zijn bedrijf kan laten werken. Het resultaat van zijn inspanningen is de enorme variatie van gewassen en natuurmaatregelen op zijn bedrijf en de serieuze oppervlakte die hij voor de maatregelen heeft ingeruimd (7,5% van de bedrijfsoppervlakte). En dat zie je terug, op zijn percelen zit leven: van zoemende insecten tot roepende boerenlandvogels. Het bedrijf van Otto Willem laat echt zien hoe natuur en landbouw elkaar versterken. Hij ziet de natuur niet als vijand, maar als vriend.''

Jury

De jury van de Gouden Leeuwerik bestond dit jaar uit Nel Sangers (directeur Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels), Evelien Verbij (directeur BoerenNatuur), Arda van der Lee (Ecoloog Landschapsbeheer Flevoland) en Peter Harry Mulder (akkerbouwer en winnaar Gouden Leeuwerik in 2022). Ze hadden er een beste kluif aan om de inzendingen te beoordelen. ‘’Dat betekent dat heel veel akkerbouwers bezig zijn met vogels en natuur in hun bedrijven een plek geven, én daar worden we natuurlijk heel blij van,’’ aldus de jury.

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer