Navigatie overslaan
Winnaars Gouden Grutto 2024 - Aaltje en Wicher Hoeve en Willem en Jantje Courtz / Fred van Diem Alle berichten
Winnaars Gouden Grutto 2024 - Aaltje en Wicher Hoeve en Willem en Jantje Courtz / Fred van Diem

Gouden Grutto voor Willem Courtz en Wicher Hoeve uit Rouveen

Geplaatst op 27 mei 2024

Melkveeboeren Willem Courtz en Wicher Hoeve hebben maandag 27 mei 2024 de Gouden Grutto ontvangen. Ieder jaar reikt Vogelbescherming Nederland deze prijs uit aan hardwerkende, inspirerende ondernemers, om zo hun inzet voor de weidevogels te belonen. De twee winnaars stellen een deel van hun land beschikbaar aan de weidevogels en zo creëren zij door kleinschalige en extensieve bedrijfsvoering een plek in het boerenland waar de weidevogels zich thuis voelen.  

Beter Leven Keurmerk

De biologische boeren uit Rouveen voldoen sinds 2022 aan de eisen van het Beter Leven Keurmerk met drie sterren. Met hun melkvee produceren ze o.a. weidevogelvriendelijke zuivel. De passie voor weidevogels wordt actief uitgedragen. En met succes, want weidevogels zijn in grote aantallen te vinden op de percelen en weten ook kuikens groot te brengen.

Winnaars Gouden Grutto 2024 - Aaltje en Wicher Hoeve links, Willem en Jantje Courtz rechts / Fred van Diem Winnaars Gouden Grutto - Aaltje en Wicher Hoeve links, Willem en Jantje Courtz rechts. Foto: Fred van Diem Winnaars Gouden Grutto 2024 - Aaltje en Wicher Hoeve links, Willem en Jantje Courtz rechts / Fred van Diem

Bedreiging weidevogels

De natuur op het boerenland staat al jaren onder druk. Veel vogels, zoals de prachtige grutto, worden daardoor ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Gelukkig zijn er ook steeds meer boeren die laten zien dat het anders kan; dat het mogelijk is met passie een gezond boerenbedrijf te runnen waar ruimte is voor vogels en natuur. Deze boeren hebben bewust gekozen voor een extensieve bedrijfsvoering met meerwaarde op allerlei vlakken. Daarmee lopen zij nu voorop in de transitie naar een duurzaam, natuurinclusief landbouwsysteem; iets wat juist in deze tijd veel navolging verdient. 

‘De grutto heeft meer boeren zoals Willem en Wicher nodig. Met hart voor natuur, met visie, met kennis en met de juiste partijen om mee samen te werken. Aan de productie van biologische, vogelvriendelijke kaas die sinds kort ook nog voldoet aan de eisen van het Beter Leven Keurmerk drie sterren, kun je zien dat zij nu vooroplopen.’ - Bernard de Jong van Vogelbescherming Nederland 

Al eerder genomineerd, dit jaar wel de prijs

Vorig jaar waren Willem en Wicher ook genomineerd, maar grepen toen net naast de prijs. Dit jaar kon de onafhankelijke vakjury niet meer om deze ware ambassadeurs heen. Zij zorgen voor behoud van de weidevogels in het belangrijke weidevogelgebied Staphorsterveld. De gruttodichtheid op hun land is inmiddels zelfs terug op het niveau van de hoogtijdagen in de jaren 60 van de vorige eeuw. Duidelijk is dat de bedrijfsvoering waarbij extra aandacht is voor bodem, water, lucht en dieren, kansen biedt binnen de melkveehouderij. De hoop is dat er meer boeren zullen volgen en hierdoor de aantallen van grutto’s en andere weidevogels zullen toenemen.

Gouden Grutto / Fred van Diem Beeld Gouden Grutto. Foto: Fred van Diem Gouden Grutto / Fred van Diem

‘Het is meer werk, maar we doen het met liefde. Het geeft ons veel werkplezier en vreugde. Maar we kunnen natuurlijk ook een gezonde, financiële bedrijfsvoering niet uit het oog verliezen. Onze biologische melk en kaas moet uiteindelijk wel door consumenten gekocht worden. Daar moeten ze wel iets meer voor betalen dan een regulier stukje kaas of pak melk. Het is de natuur en het dierenwelzijn waard. Hopelijk kunnen we met deze prijs meer aandacht vragen voor deze manier van werken.’ - Willem en Wicher

Gouden Grutto en Gouden Leeuwerik

De Gouden Grutto is een initiatief van Vogelbescherming Nederland. Het publiek kan initiatieven voordragen, waarna een onafhankelijke vakjury uit een shortlist van drie genomineerden de winnaar bepaalt. De vakjury bestaat dit jaar uit Marije Klever (voorzitter BoerenNatuur), Hans Westerlaken (Ledenraad Vogelbescherming), Celine Roodhart (Roodhart Veldwerk, zelfstandig veldecoloog) en Bote de Boer (winnaar van de Gouden Grutto 2023).

De bijbehorende wisseltrofee (een bronzen gruttobeeld) plus een geldprijs van € 5.000, - wordt sinds 2005 jaarlijks uitgereikt aan opvallende agrarische initiatieven die biodiversiteit op het boerenland stimuleren. In het najaar zal ook weer de Gouden Leeuwerik worden uitgereikt aan een agrariër die akkervogels een steun in de rug geeft.

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer