Navigatie overslaan
Smient / Agami - Daniele Occhiato Alle berichten

Goed nieuws: provincie trekt afschot smienten in na bezwaar Vogelbescherming

Geplaatst op 19 april 2016

De provincie Zuid-Holland heeft de ontheffing voor het doden van smienten ingetrokken. Zuid-Holland komt tot dit besluit nadat Vogelbescherming naar de rechter stapte om dit aan te vechten. Eerder heeft de rechter ook de ontheffing van Noord-Holland geschorst. Vogelbescherming roept de provincies op komend najaar niet opnieuw over te gaan tot het doden van deze eenden.

 

Afgelopen winter stapte Vogelbescherming naar de rechtbank deze ontheffing te laten schorsen. De rechter stelde Vogelbescherming in het gelijk, waarna een voorlopige voorziening volgde. Zuid-Holland trekt nu zelf de ontheffing ook in, omdat de onderbouwing ontbreekt.

Uit tellingen van Sovon Vogelonderzoek blijkt dat het aantal smienten in Zuid Holland al jaren achteruit gaat. Die trend zien we ook landelijk en internationaal. De belangrijkste reden voor deze afname is omdat er minder jongen opgroeien.

Vogelbescherming roept de provincies op komend najaar niet opnieuw over te gaan tot het doden van deze eenden.