Navigatie overslaan
Kleine zilverreiger / Shutterstock Alle berichten

Vogelbescherming houdt gevolgen Lelystad Airport voor natuur scherp in de gaten

Geplaatst op 18 januari 2017

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag het beroep van Vogelbescherming Nederland tegen het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad voor de uitbreiding van luchthaven ongegrond verklaard. Deze uitspraak heeft ook een positieve zijde volgens Vogelbescherming: de uitbreiding van Lelystad Airport heeft volgens de Raad van State geen negatieve uitwerking op de vogels van de Oostvaardersplassen. Vogelbescherming zal de ontwikkelingen op de luchthaven daarom kritisch volgen en direct actie ondernemen indien er wél negatieve effecten voor vogels worden geconstateerd.

Het belangrijkste bezwaar van Vogelbescherming bij de Raad van State was dat het onderzoek naar de effecten van de luchthaven-uitbreiding op vogels in de Oostvaardersplassen beneden de maat was. De Raad van State is echter van mening dat het onderzoek wel voldoet om negatieve effecten op de omliggende natuurgebieden uit te sluiten.

De uitspraak van de Raad van State heeft een positieve kant, denkt Vogelbescherming, want de uitspraak impliceert namelijk dat er voor de uitbreiding van de luchthaven geen maatregelen genomen hoeven te worden die negatief uitpakken voor de vogels van de Oostvaardersplassen. Het rechtvaardigt bijvoorbeeld niet het schieten van ganzen in en rond de het gebied. Vogelbescherming zal er dan ook scherp op toezien, dat er geen activiteiten ten behoeve van de luchthaven worden ondernomen die negatief kunnen uitpakken voor de vogels van de Oostvaardersplassen en andere belangrijke natuurgebieden in Flevoland.