Navigatie overslaan
Grauwe gans / Shutterstock Alle berichten
Grauwe gans / Shutterstock Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

Gevaar voor vogelbotsingen onderschat bij vliegveld Lelystad

Geplaatst op 8 november 2017

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, inmiddels omgedoopt tot Infrastructuur en Waterstaat, heeft de afgelopen weken een zogeheten internetconsultatie over de toekomstige vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad gehouden. Het échte probleem, de locatie van het nieuwe vliegveld midden tussen vogelrijke gebieden wat voor onveilige situaties zal zorgen, wordt zo keurig omzeild.

De consultatie komt op het moment dat er fors verzet is tegen de te lage vliegroutes in Overijssel, Gelderland en Friesland. Ook Vogelbescherming heeft meegedaan met deze consultatie en een zienswijze ingediend. De geplande routes zijn zo laag dat aanvaringen met vogels reëel zijn en daarmee ook de vliegveiligheid risico’s loopt. Bovendien tast het de rust in tal van natuurgebieden aan.

Vogelbescherming heeft ernstige bedenkingen bij deze consultatie. Het hele inspraakcircus beperkt zich namelijk tot wat verbetervoorstellen voor de vliegroutes van en naar Lelystad: een doekje voor het bloeden. Want de uitbreiding van Lelystad Airport is zo slecht onderbouwd dat aanvaringen met vogels een groot risico vormen. De gekozen locatie, midden tussen superbelangrijke vogelgebieden als de Oostvaardersplassen, is een enorm probleem.

Grote kans op botsingen met vogels

De consultatie richt zich bewust niet op de problematiek direct rondom het vliegveld. Juist daar is met al die vogelrijke gebieden de kans op botsingen met vogels echter zeer groot. Te vrezen valt dat er straks drastische veiligheidsmaatregelen genomen worden en duizenden vogels gedood, om zo het aantal vogels rondom het vliegveld te beperken.

Recentelijk bleken er fouten in het onderzoek voor de vliegroutes van en naar Lelystad te zijn gemaakt. Ook de Milieu Effect Rapportage (MER) die indertijd is gemaakt voor de uitbreiding rammelt. Die was louter gebaseerd op literatuurstudies en deels verouderde gegevens. Er is geen gedegen veldonderzoek gedaan naar waar en hoe vogels rondom het vliegveld vliegen. In 2014 adviseerde ook de Commissie MER nader onderzoek. Dat onderzoek is nooit uitgevoerd. Het rammelt aan alle kanten.

Nieuwe minister moet ingrijpen

Vogelbescherming heeft het besluit voor de uitbreiding van de luchthaven tot en met de Raad van State aangevochten maar helaas niet gewonnen. Het geklungel met de vliegroutes en eerdere waarschuwingen over het kwalitatief onvoldoende onderzoek naar vogels rondom de luchthaven zou reden moeten zijn voor minister Van Nieuwenhuizen om een pas op de plaats te maken. Onderzoek alle aspecten opnieuw grondig en kritisch. Voorkom dat we straks zitten met een vliegveld waarvoor jaarlijks duizenden vogels moeten worden gedood en geluidsoverlast voor een groot deel van het land een vast gegeven is. En dat allemaal voor low budget charters naar de zon.

Het is nu nog niet te laat om maatregelen te nemen.