Navigatie overslaan
Stadsnatuur Dordrecht / Shutterstock Alle berichten

Gemeenten gaan voor natuur

Geplaatst op 28 maart 2017

Met een almaar doorgaande verstedelijking is aandacht voor stadsnatuur extra belangrijk. Vogelbescherming heeft daarom - al zo’n tien jaar - een programma gericht op het verbeteren van stadsnatuur. Steeds meer gemeenten haken aan, zo bleek onlangs tijdens een internationale Stadsvogelconferentie in Almere.

Mensen blijven fitter, genezen sneller en zijn gelukkiger als ze toegang hebben tot natuur! Welke gemeente wil dat nou niet? Daar komt bij: in 2050 woont zo’n 75 procent van de mensen wereldwijd in steden en er komen steeds meer mega-steden (met meer dan 10 miljoen inwoners). De mensen die er wonen, zijn vaak volledig afgescheiden van de natuur, een schrikbeeld.

Een stad is niet leefbaar zonder natuur.

Natuur in de stad wordt daarom steeds belangrijker, volgens Patricia Zurita, CEO Birdlife International en spreker tijdens het internationale congres in Almere op 23 maart over stadsvogels en stadsnatuur. "Een stad is niet leefbaar zonder natuur."

Stadsvogelconferentie / Simone Best Jip Louwe Kooijmans, stadsvogeldeskundige van Vogelbescherming Stadsvogelconferentie / Simone Best

Loop voorop als gemeente

Hoe wordt jouw gemeente een stad van de toekomst? “Als je bouwt, houd je rekening met vogels en natuur. Dat is niet strijdig met het ontwerp of comfort, het is kostenneutraal en zorgt voor een betere leefomgeving! Dit moet overal gemeentelijk beleid worden en de gemeente moet met die boodschap voorop lopen. Het is nu nog te vaak afhankelijk van individuen.” Dat was de inzet van Jip Louwe Kooijmans, stadsvogeldeskundige van Vogelbescherming tijdens het congres.

Hoe vroeger de natuur in het ontwerpen van stad, wijk, of buurt wordt betrokken, hoe gemakkelijker dat gaat. Kijk bij het ontwerp en de planning van nieuwe wijken dus niet alleen naar wonen, economie en mobiliteit, maar ook naar natuur! De vele stadsecologen die Nederland intussen telt, doen goed werk om dit onderwerp hoog op de agenda te krijgen.

De oproep van Vogelbescherming kreeg tijdens het congres bijval van Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland. Hij ziet in toenemende mate concurrentie ontstaan tussen steden als het gaat om een aangenaam leefklimaat voor de inwoners.

Nieuwbouw en renovatie

Wat ook duidelijk werd in Almere: gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars kunnen bij nieuwbouw of grote renovatieprojecten rekening houden met de natuur in hun keuze voor ‘groene’ stedenbouwkundigen en (landschaps)architecten.

En andersom zijn er ook ontwikkelingen: om de nieuwe generatie (landschaps)architecten een brug te laten slaan tussen bouwwereld en natuur, heeft Maike van Stiphout (Akademie van Bouwkunst en DS Landschapsarchitecten) verschillende hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een Programma van Eisen voor Dieren.

De adembenemende ontwerpen die Ken Yeang (architect uit Maleisië) presenteerde, illustreren wat uiteindelijk mogelijk is.

Groen in oude steden

Oude steden of stadsdelen laten zich niet opnieuw ontwerpen. Maar, volgens Jip Louwe Kooijmans, kunnen gemeentes ook daar veel doen om de kwaliteit van het leefgebied te vergroten voor mensen, dieren en planten.

Berm / Jip Louwe Kooijmans Berm / Jip Louwe Kooijmans

Geheid stadsvogels

Tijdens de Stadsvogelconferentie werd de film Geheid Stadsvogels vertoond van Paula Huigen en Jip Louwe Kooijmans. Daarin keren de successen terug die de afgelopen tien jaar werden bereikt voor de vogels in de stad.
Bekijk hem hier.

Met dank aan & mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Meer informatie?

Jip Louwe Kooijmans

Jip Louwe Kooijmans, Medewerker Vogelbescherming
030-6937723
Neem contact met mij op

Almere natuurstad

Het thema Growing Green Cities staat centraal in de ontwikkeling van Almere, met als hoogtepunt de Floriade in 2022. Niet voor niets dat Vogelbescherming de internationale Stadvogelconferentie organiseerde in samenwerking met Almere.

Meer over Floriade

Goede voorbeelden

Een aantal gemeenten, waaronder Tilburg, Amersfoort, Alkmaar en Udenhout, dragen de natuur een warm hart toe en hebben projecten uitgevoerd die de natuur en vogels ten goede komen.

Lees meer