Navigatie overslaan
Natuur in de stad / Jouke Altenburg

Goede voorbeelden

Voorlichting in Tilburg en Amersfoort

In Amersfoort en Tilburg werkt Vogelbescherming samen met de Zoogdiervereniging om meer natuur aan gebouwen te krijgen. Samen met de gemeente in kwestie voorzien we bouwers (in Tilburg) en bewoners (in Amersfoort) van informatie over de kansen bij renovaties voor gebouw bewonende vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dus wat kan je tegen komen en wat kan je dan doen voor natuur in de stad, of soms wat móet je doen.

Onderzoek en maatregelen in Alkmaar

In Alkmaar bestaat een traditie van vogelinventarisaties – al zo’n 30 jaar –, waardoor er een goed beeld bestaat van de ontwikkelingen. Alkmaar heeft ook veel aandacht voor vogels beschermen.

Alkmaar herbergt zo’n 86 soorten broedvogels volgens de meting in 2013-2014. Die vogelrijkdom kwam de stad niet zomaar aanwaaien. Een uiterst actieve vogelwerkgroep jaagt dat aan. En uiteraard betrekt men daar bewoners, bedrijven, scholen en woningbouwcorporaties bij.

In 2009 hebben de Vogelwerkgroep en de gemeente een jubileumboek uitgegeven: ‘Alkmaar heeft vleugels’. Een prachtboek met een overzicht van de 'stedelijke' natuur en de vogelrijkdom van de stad. Maar ook met een scala aan tips wat je als bewoner of bedrijf zelf voor vogels kunt doen.

Meer weten?

Udenhout: vogelvriendelijke wijk

Nieuwbouwwijk Den Bogerd in Udenhout komt er niet alleen voor mensen. Ook vogels, vlinders en vleermuizen gaan er een plek vinden, dankzij de inbreng van lokale natuurbeschermers. Vogelbescherming hoopt dat bij nieuwbouw steeds vaker in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met natuur en vogels.

Bedrijven en koepels

Bedrijven in het stedelijk gebied kunnen op allerlei manier bijdragen aan biodiversiteit in hun omgeving. Een goed voorbeeld is KNB (Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek). Deze koepelorganisatie van de Nederlandse keramische industrie draagt biodiversiteit actief uit.

Center Parcs heeft Vogelbescherming benaderd om een van hun parken om te vormen tot een vogelvriendelijk vakantiepark. Uitgangspunt voor deze samenwerking is dat de bezoekers van Center Parcs de vogels echt beleven tijdens hun verblijf op het park.

De Efteling doet zijn best om – samen met Vivara, leverancier van o.a. nestkasten en vogelvoer – het pretpark voor vogels tot een aantrekkelijke leefomgeving voor vogels te maken. 

Een keur aan nestkasten

Veel vogels kunt u helpen met een nestkast. Elke soort heeft eigen woonwensen. Waar en hoe u de nestkast ophangt, is belangrijk, net als het type kast. Koop 'm bij Vogelbescherming, dan steunt u ook het werk van de vereniging.

naar de webshop

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's