Navigatie overslaan
Geluidsspiegel Alle berichten

Gegrond

Geplaatst op 15 juni 2018

Onder de titel ‘Gegrond’ presenteert Elmo Vermijs tijdens het Oerol festival op Terschelling op uitnodiging van Vogelbescherming Nederland twee projecten over dit eeuwenoude cultuurlandschap. Onderliggende gedachte: Hoe heeft de poldergrond zich vanaf de definitieve indijking in 1858 ontwikkeld en hoe zal deze er in 2058 uit zien? De weidevogel is hierin een spiegel van het landschap.

Vanuit de poldergrond worden de geschiedenis, de verhalen en de toekomst belicht. Elmo Vermijs heeft hiervoor elf partijen geïnterviewd die de polder gebruiken, onderhouden en beschermen. Tijdens Oerol wordt deze inventarisatie op twee manieren gepresenteerd.

Geluidsspiegel

Een beeldend werk in de vorm van een geluidsspiegel op de waddendijk. Een bouwwerk met daarin een immense kom vangt de geluiden van de weidevogels en brengt die de bezoeker ten gehore.
Het werk is geïnspireerd op de enorme geluidsspiegels uit WOI. Deze werden destijds gebouwd om de vliegtuigen te horen aankomen want er bestond indertijd nog geen radar. De geluidsspiegel wordt gemaakt van lokale materialen waaruit ook de poldergrond bestaat zoals compost, klei, bagger, zand, riet, potstal- en drijfmest.

Perspectief

In Perspectief wordt de bezoeker meegenomen in het verhaal van deze unieke polder. Met je voeten in de poldergrond wordt verteld over de geschiedenis van dit cultuurlandschap. De huidige gebruikers worden vanuit vogelperspectief belicht. Met een open vizier kijken we naar toekomstperspectieven. Aan het einde wordt de bezoeker gevraagd een idee te vormen voor de toekomst van de Terschellinger polder.

Grutto / Elwin van der Kolk Grutto / Elwin van der Kolk

Weidevogels gebruikers van het eerste uur

De Nederlandse polder is een gecultiveerd landschap dat mensen voorziet van voedsel. In Europa bevindt 50% van de polders zich in Nederland. De polder op Terschelling is 960 ha groot. Sinds de inpoldering zijn de weidevogels gaan nestelen op Terschelling. De eerste bewoners van deze nieuwe stukken land zagen de weidevogels vooral als een voedselvoorziening: ze werden bejaagd en hun eieren geraapt en gegeten. De positie van de weidevogels is door de tijd heen veranderd. Hoe ziet de toekomst eruit?