Navigatie overslaan
Rosse grutto drieteenstrandloper / Harry Berkelouw Vogelfotogalerij Alle berichten
Rosse grutto drieteenstrandloper / Harry Berkelouw Vogelfotogalerij

Gastheerschap op het wad

Geplaatst op 11 april 2014

Vrijwilligers gaan recreanten wijzen op de vogelrijkdom van het waddengebied. Én op - vaak onbedoelde - verstoring van vogels.  Zo’n 30 van deze vrijwilligers kregen een workshop van Vogelbescherming.

Vogelbescherming organiseerde beging april in Den Helder met succes een workshop over gastheerschap op het Wad. Hoe kunnen we mensen laten genieten van vogels, maar tegelijk de rust voor vogels waarborgen? Een gemotiveerde groep van zo’n 100 vrijwilligers en wadwachten van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland gaat met die uitdaging aan de slag.

Razende bol

In de workshop van Vogelbescherming ging het vooral over het voorlichten van recreanten op vogelrijke, maar tegelijk ook kwetsbare plekken als de Razende Bol, Engelsmanplaat, Richel en de Boschplaat. Veel recreanten willen vogels helemaal niet verstoren; ze komen juist voor de natuur naar het waddengebied. Maar onbewust schrikken ze toch vaak vogels op.

Verantwoord genieten

Veel wadbezoekers weten niet dat je bijvoorbeeld op open wadplaten behoorlijk wat afstand – vaak minimaal 500 meter – tot vogels moet houden. Of dat loslopende honden een nachtmerrie zijn voor broedende vogels; die schrikken zich een ongeluk. Of dat je sommige gebieden in de broedtijd niet mag betreden. De wadwachten gaan recreanten wijzen op de vogelrijkdom van het waddengebied én hoe ze verantwoord van de vogels kunt genieten. Met tips over vogels kijken, vogelgedrag en vogels leren herkennen. Maar tegelijk laten ze de gevolgen zien van verstoring én hoe je die eenvoudig voorkomt.

Meer rust creëren

De workshop ‘Gastheerschap op het Wad’ is onderdeel van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. Vogelbescherming heeft met dit grote project twee doelen. Enerzijds meer rust creëren voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds om recreanten en bezoekers bewust te maken van het belang van rust voor vogels in het waddengebied.

Genieten staat voorop

Dat bewust maken gebeurt onder meer door natuurbeleving dichter bij te brengen en mensen meer van de wadvogels te laten genieten. Zo worden er nieuwe vogelkijkplekken gecreëerd, begeleiden de nieuwbakken gastheren en gastvrouwen het publiek op kwetsbare vogelplekken, zijn er gratis vogelherkenningskaarten, een vogelherkennings-app, uitleenpunten voor verrekijkers, educatieve posters, animatiefilms en fiets- en wandelroutes. Het idee is eenvoudig: hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in het waddengebied, des te groter zal de steun zijn voor behoud en herstel.