Navigatie overslaan
Wulp / Shutterstock Alle berichten

Franse Raad van State verbiedt wulpenjacht

Geplaatst op 27 augustus 2019

Jagers in Frankrijk mogen komend seizoen niet jagen op de wulp. Waar de Franse overheid vond dat er komend jachtseizoen 6.000 wulpen mochten worden afgeknald, vindt de Franse Raad van State de neerwaartse spiraal waarin de soort zich bevindt wel aanleiding voor een jachtverbod.

Jachtlobby

Wetenschappers van de Franse overheid stelden eerder een jachtstop op de wulp voor, maar de Franse minister voor milieu Elizabeth Borne zwichtte tot verbazing van natuurliefhebbers voor de machtige Franse jachtlobby. De LPO (Ligue pour la Protection de Oiseaux), de Franse zusterorganisatie van Vogelbescherming, legde de zaak vervolgens voor aan het hoogste juridische orgaan van Frankrijk.

Groot succes voor Franse vogelbeschermers

De uitspraak is een groot succes voor LPO. Die probeert de Franse overheid al jaren te overtuigen van de noodzaak van minder jacht. Eerder deze zomer zette LPO ook een actie op touw tegen de jacht op de wulp en de zomertortel, en kreeg bijval van onder meer Vogelbescherming en onze koepelorganisatie Birdlife International.

Voor Nederland is de jacht op wulpen extra bitter, omdat een aanzienlijk deel van de vogels die hier broeden overwinteren in Frankrijk en dus het risico lopen te worden gedood. Terwijl er hier juist van alles wordt ondernomen om de soort als broedvogel te behouden.

In heel Europa ingestort

In Nederland en elders in Europa wordt er van alles ondernomen om de grootste steltloper van het continent te redden: bolwerken als de Britse eilanden zagen hun populatie in de afgelopen jaren instorten. Ook de Nederlandse wulpenpopulatie ontsprong de dans niet: de soort nam sinds de jaren ’90 met meer dan 40 procent af en verdween bijvoorbeeld nagenoeg uit de Hollandse duinen. Ofschoon er in het noordoosten van het land nog wulpen te vinden zijn, kreeg de populatie ook daar rake klappen. Bolwerken zijn er ook nog, zoals op de Waddeneilanden.

Grootste probleem is het bescheiden broedsucces van de soort: slechts een derde van de nesten komt uit en eieren die uitkomen leiden lang niet altijd tot vliegvlugge jongen. In de natuur heeft de wulp last van predatie en verstoring, op het platteland gaat de soort gebukt onder de schaalvergroting die vrijwel alle boerenlandvogels treft. Met zenderonderzoek en het afrasteren van nesten wordt getracht meer informatie te verzamelen en de kansen voor jonge vogels te vergroten.

Anders gezegd: de wulp kon wel wat goed nieuws gebruiken.

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International