Navigatie overslaan
Alle berichten

Europese natuur in gevaar

Geplaatst op 12 mei 2015

Vandaag start een grootscheepse Europese campagne om te voorkomen dat de regels voor natuurbescherming  in Europa worden afgebroken. De Europese Commissie  evalueert de Europese natuurwetgeving. Natuurorganisaties vrezen dat dit zal leiden tot een verslechtering van de regels. Ruim negentig natuur- en milieuorganisaties in de hele Europese Unie roepen daarom het publiek op de Commissie te laten weten dat de natuur die in Europa nog over is goed beschermd dient te worden. In Nederland kan iedereen stemmen via de website www.stemvoornatuur.nl.

Tot half juli organiseert de Europese commissie een publieksconsultatie over de Europese regels voor natuurbescherming, de zogeheten Vogel- en Habitatrichtlijnen. Deze consultatie biedt de kans om de commissie te laten weten dat miljoenen Europeanen vinden dat onze natuur optimale bescherming verdient.

Dankzij de Europese natuurbeschermingsregels wordt een groot aantal natuurgebieden en bijzondere dieren en planten goed beschermd. Die regels voorkomen dat kwetsbare natuur wordt vernietigd, terwijl zij gelijktijdig ruimte laten voor duurzaam gebruik. Ook de Nederlandse natuur heeft veel aan de richtlijnen te danken. Unieke natuurgebieden als de Waddenzee zijn gevrijwaard van zeer schadelijke activiteiten als de mechanische kokkelvisserij. Iconische soorten als zeearend, lepelaar, otter en bever profiteren van de Europese bescherming.

Internationaal wordt de campagne georganiseerd door BirdLife International, WWF, EEB en FOE. In Nederland coördineren Vogelbescherming, Natuurmonumenten en het WNF de campagne. Vanaf vandaag kan het publiek via de site www.stemvoornatuur.nl deelnemen aan de consultatie. Vanaf 21 mei pakken de natuurorganisaties het gezamenlijk groot aan met verschillende acties.