Operatie zomertortel

De zomertortel dreigt uit ons land te verdwijnen; er zijn naar schatting nog 1.200 tot 1.400 broedparen. Een van de oorzaken: hij kan nauwelijks voedsel vinden. Operatie zomertortel is er volledig op gericht om de voedselvoorziening te herstellen. Op korte én op lange termijn. Want de zomertortel moet voor ons land behouden blijven.

Het dieet van de zomertortel bestaat volledig uit zaden. In het voorjaar zijn dit zaden van onkruiden zoals klavers, duivenkervel en vogelmuur. In de zomer  eet hij zaden van landbouwgewassen. Die zaden vindt hij op ‘rommelige’ boerenerven met onkruidrijke plekjes, in akkerranden of op graanakkers na de oogst.

Hij bouwt zijn nest in dichte struiken in de buurt van open terrein waar hij voedsel kan vinden. De combinatie van geschikt broed- en voedselgebied is erg schaars geworden. Onkruiden verdwijnen door het gebruik van verdelgers en meststoffen. Zo blijft er steeds minder geschikt leefgebied over voor de zomertortel.

Klik voor groter beeld

Meteen aan de slag

De zomertortel heeft heel snel hulp nodig, dus Vogelbescherming is meteen aan de slag gegaan.

Stap 1: Een nationaal bijvoerprogramma

Het bijvoerprogramma is begin april 2019 gestart. Uitsluitend op plekken met geschikte nestgelegenheid en waar al zomertortels gesignaleerd zijn, starten we met bijvoeren. Het is een tijdelijk noodmaatregel om de grootste nood te lenigen.

In Engeland is in de voorbije jaren geëxperimenteerd met bijvoeren. Zomertortels wisten de voederplekken erg goed te vinden en daarom wordt het bijvoeren uitgebreid.

Stap 2: Aanleg van voedselveldjes

Het is de bedoeling dat de zomertortel over enkele jaren niet meer afhankelijk is van bijvoeren. Op kansrijke plekken in het land komen voedselveldjes. Het speciale zadenmengsel zorgt op een duurzame, natuurlijke manier voor voldoende voedsel. Hoeveel veldjes er precies nodig zijn is niet exact te zeggen. Dat is mede afhankelijk van de grootte van de veldjes en het succes dat ze hebben.

De zomertortel komt in een groot deel van ons land voor, maar de aantallen zijn erg klein. Alleen in Zeeland, Flevoland, Drenthe en Noord-Limburg zitten nog enkele grotere populaties.

Bron: Sovon Vogelatlas

Help ook mee!
Geef voor behoud van de zomertortel

 

Uw donatie staat voor voedsel voor de zomertortel, voor nu én later.

 

Video in nieuw venster openen

Bijvoeren bij u in de buurt?

Bijvoeren is uitsluitend zinvol op plekken met geschikte nestgelegenheid waar bovendien al zomertortels gesignaleerd zijn. Bent u bekend met broedende zomertortels in uw omgeving en benieuwd of deze plek geschikt is om bij te voeren? Stuur dan een e-mail naar zomertortel@vogelbescherming.nl met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en exacte locatie. Vogelbescherming zal dan contact met u opnemen.

Internationale aanpak

De zomertortel is de enige duif die ons land verlaat om de winter door te brengen in Afrika. Hij heeft dus ook bescherming nodig tijdens de trek en in zijn wintergebieden. BirdLife International voert campagne tegen jacht in het Middellandse Zeegebied. In de Sahelgebieden profiteert de zomertortel van de aanplant van bomen in het project Living on the Edge. Dit project is mede mogelijk dankzij de steun van leden van Vogelbescherming Nederland.

Factsheets akkervogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over akkervogels en akkervogelbeheer gepubliceerd voor boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen.

download pdf's

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de beste artikelen van deze site via email. Tuintips, mooie vogels, nieuws over Vogelbescherming en vogels beschermen.

Aanmelden Vogels digitaal