Navigatie overslaan
Alle berichten

Een op de drie vogelsoorten in Europa bedreigd

Geplaatst op 19 mei 2015

Uit een grootschalig onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat één op de drie vogelsoorten in Europa met uitsterven wordt bedreigd. De voornaamste oorzaken blijken intensieve landbouw en aantasting van natuurlijke leefgebieden. Het onderzoek is  op 20 mei gepubliceerd onder de titel ‘State of Nature in the EU’.

Het rapport bevat de resultaten van het grootste onderzoek naar flora en fauna in Europa ooit en de uitkomst is zeer alarmerend.

Uit het onderzoek blijkt dat één op de drie vogelsoorten in Europa met uitsterven wordt bedreigd. Met name de zomertortel, veldleeuwerik en ortolaan zijn hard getroffen, met een achteruitgang van rond de 90 procent. In Nederland zien we een vergelijkbaar beeld. De veldleeuwerik en de zomertortel zijn met meer dan 90 procent afgenomen en de ortolaan is in ons land inmiddels uitgestorven. Tegelijkertijd laat het onderzoek ook zien dat goede bescherming werkt: zo is het aantal kraanvogels in heel Europa toegenomen dankzij de Europese natuurwetgeving (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn).

Het onderzoek valt samen met de consultatieronde van de Europese Commissie, waarbij het bekijkt of de huidige Europese natuurbeschermingswetten nog werken. Natuurorganisaties in heel Europa maken zich zorgen dat deze consultatie leidt tot een uitkleding van de wetten en dat de natuur daardoor de bescherming verliest die het nodig heeft. Dat mag niet gebeuren. Laat daarom uw stem horen op www.stemvoornatuur.nl.