Navigatie overslaan
Sander Bakker Alle berichten

‘De wethouder omarmde mijn idee over groenadoptie’

Geplaatst op 28 januari 2022

Je hoeft geen ervaren lobbyist te zijn om bij je gemeente op te komen voor de natuur. Een mailtje met een concreet idee is soms genoeg, ervaarde Sander Bakker.

Guerrilla gardening

Omdat het gemeenteplantsoen wel erg eentonig was, probeerde Sander Bakker dit met guerrilla gardening wat meer biodivers te maken. Tevergeefs: “Helaas werd mijn goedbedoelde werk vaak weer ongedaan gemaakt door de gemeentelijke schoffelploegen.” Daarom deed hij bij zijn gemeente Drechterland het voorstel dat burgers gemeentegroen kunnen adopteren.

E-mail naar de wethouder

“Nadat mijn jonge aanplant opnieuw was omgeschoffeld heb ik de wethouder een e-mail gestuurd. Daarin heb ik uitgelegd dat ik graag mijn buurt meer biodivers wil maken, maar dat dit niet lukt vanwege de ijver van de plantsoenendienst. Daarop kreeg ik een enthousiaste mail. De wethouder vond het interessant en zag ‘mogelijkheden’; hij wilde graag met mij om tafel.”

Goed gesprek

Dat leidde tot een goed gesprek. “We hebben de contouren besproken van hoe we groenadoptie mogelijk zouden kunnen maken in de gemeente. Binnenkort heb ik een vervolggesprek met hem en met twee ambtenaren om de voorwaarden en regelgeving rondom groenadoptie te bespreken. Daarnaast heeft de partij van de wethouder, Progressief Drechterland, groenadoptie opgenomen in het partijprogramma voor de komende verkiezingen.”

Invloed op het partijprogramma

Naast groenbeheer vindt Sander ook ’natuurinclusief bouwen’ belangrijk voor biodiversiteit. Bij deze manier van bouwen wordt al in het ontwerp rekening gehouden met planten en dieren, bijvoorbeeld middels groendaken, groene gevels en neststenen. “Bij twee lokale politieke partijen heb ik er op aangedrongen dat dit thema wordt opgenomen in het programma. Eén partij gaf aan dat natuurinclusief bouwen niet expliciet in het verkiezingsprogramma komt maar dat ze er wel aandacht voor hebben. Bij de andere heb ik het thema ingebracht bij de besprekingen over het verkiezingsprogramma, via iemand die ik ken in de partij. Met succes, want het is opgenomen in het programma.”

Gemeenteraadsverkiezingen belangrijk voor vogels en natuur

Op 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politieke partijen zijn druk met de voorbereidingen. Beslissingen van gemeenten kunnen grote invloed hebben op vogels en natuur. Onze oproep is om de natuur te laten meetellen, zowel in het maken van plannen, als dadelijk in het stemhokje. Wat doen wij, en wat kunt u doen? Lees meer