Navigatie overslaan
Gerard Hund / Fred van Diem Alle berichten

‘Steeds bij de gemeente laten zien wie je bent en wat je doet’

Geplaatst op 4 februari 2022

Opkomen voor de natuur? Als Wetlandwacht voor Vogelbescherming doet Gerard Hund dat al jaren. Hij weet dus als geen ander hoe je bij je gemeente de belangen van de natuur op de agenda houdt. Netwerken is daarbij onmisbaar, is zijn ervaring.

Markermeer

Gerards wetland-gebied is het Markermeer: als vrijwilliger volgt hij alle zaken rond dat natuurgebied. Hij observeert wat er op en rond het water gebeurt en volgt alle plannen en ontwikkelingen. “Bijvoorbeeld welke vissersboten er varen en wat ze vangen, en welke bouwvergunningen er worden afgegeven. Nu speelt de zeedijkverzwaring van Hoorn tot Amsterdam, daar volg ik ook alle vergaderingen van.”

Netwerk onderhouden

Goed contact met de omliggende gemeenten is voor zijn werk van cruciaal belang. “Mijn strategie is: mijn netwerk onderhouden met de gemeente, maar ook met de provincie en Rijkswaterstaat. Ik probeer altijd op vriendelijke manier kennis te maken en mensen aan te spreken. Toen ik tien jaar geleden begon, heb ik bijvoorbeeld de burgemeester uitgenodigd. We hebben eerst op haar kantoor kennisgemaakt en zijn toen, samen met de wethouder, op de fiets langs de dijk gereden. Ze stelde allerlei vragen over het gebied en de vogelsoorten die we zagen, zoals de krooneend, die was in die periode goed zichtbaar. Ze was heel geïnteresseerd in de natuur.”

Handhaving

“Ook met de nieuwe burgemeester heb ik contact gezocht toen ze een paar maanden was aangesteld. Ik mailde haar over de handhaving van kitesurfers op de Gouwzee, want dit is voor hen een verboden gebied; ik kreeg direct een reactie. Op het water heeft ze geen zeggenschap maar op het land wel; ze heeft toen de plaatselijke handhavers opdracht gegeven om regelmatig te gaan kijken.”

Een praatje op de dijk

Zo laat Gerard steeds zien wie hij is en wat hij doet. “Inspreken op een vergadering vind ik minder zinvol, je wordt dan aangehoord maar ik weet niet of het veel nut heeft. Direct contact zoeken met gerichte vragen werkt volgens mij het beste.” Ook met de wethouder heeft hij zo geregeld contact: “Ik ontmoet de wethouder van Natuur regelmatig bij ons op de Zeedijk. Zij wandelt daar ook heel veel. Daardoor spreek ik haar vaak. Bijvoorbeeld over de windmolens, dat is een heikel punt. D66 wil de twee huidige windmolens uitbreiden naar vijf. Daar laat ik dan mijn bezwaren over horen aan de wethouder.”

Gemeenteraadsverkiezingen belangrijk voor vogels en natuur

Op 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politieke partijen zijn druk met de voorbereidingen. Beslissingen van gemeenten kunnen grote invloed hebben op vogels en natuur. Onze oproep is om de natuur te laten meetellen, zowel in het maken van plannen, als dadelijk in het stemhokje. Wat doen wij, en wat kunt u doen? Lees meer