Navigatie overslaan
Grutto in Vijfheerenlanden / Jouke Altenburg Alle berichten
Grutto in Vijfheerenlanden / Jouke Altenburg Mariël Verburg

Door Mariël Verburg
Auteur Vogelbescherming

‘Vrijwilligersorganisaties zorgen voor draagvlak’

Geplaatst op 21 januari 2022

Wil je iets doen voor de natuur in jouw gemeente? Dan heeft Richard Slagboom wel een paar tips. Al jarenlang komt hij op voor de natuur in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, op de grens van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Dat doet hij sinds deze zomer als coördinator van Gebiedsdeal5, een coalitie van organisaties die zich richten op duurzame gebiedsontwikkeling. Hij deelt zijn ervaringen graag.
Richard Slagboom Richard Slagboom

Meepraten over partijprogramma’s

Contact met politieke partijen in het gebied maakt deel uit van Richards aanpak. “Invloed uitoefenen bij politieke partijen lukt het beste van binnenuit. Vrijwilligers in onze werkgroepen hebben relaties bij politieke partijen. Eentje is lid van de PvdA en probeert daar invloed uit te oefenen op het partijprogramma. Een ander zit bij Progressief Molenlanden en probeert het daar. Ze stellen vragen: hoe zit dat met duurzaamheid in het programma? En biodiversiteit? En klimaatadaptatie? Zelf ben ik pas benaderd door de grootste partij hier om mee te praten over de groene thema’s. We hebben uitgebreid gesproken over biodiversiteit.”

Juist lokale organisaties hebben veel kennis

Maar contact met ambtenaren is volgens Richard minstens zo belangrijk. “Politiek is voor de korte termijn. Een partijprogramma is leuk maar als het ze even niet uitkomt kunnen ze makkelijk switchen. De visies en de plannen komen vooral bij de ambtenaren vandaan. Zij zijn vaak super enthousiast als het gaat om vergroening. Maar ze moeten daarvoor wel gehoor krijgen bij de wethouder, dan pas kunnen ze hun plannen uitvoeren. Wij kunnen hen helpen, bijvoorbeeld met kennis. Vaak worden er dure adviesbureaus ingehuurd maar juist bij lokale organisaties is veel kennis aanwezig. Als je daar gebruik van maakt, vergroot je ook het draagvlak. Zo hebben wij samen een ‘beheerconvenant’ opgesteld voor de openbare ruimte, met alle groenbeheerders en anderen die invloed uitoefenen op de openbare ruimte.” 

Richard Slagboom Richard Slagboom

Cursus ‘groene bril’

Ook hebben we een cursus ‘Met de groene bril op’ georganiseerd voor ambtenaren en wethouders, mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Zodat ze leren om door een groene bril naar plannen te kijken. Dan blijft het niet bij projecten maar komt het in het denken en in het beleid. Ik heb de indruk dat dat goed lukt, dat zien we bij steeds meer gemeentes gebeuren.”

Wij zorgen voor draagvlak

“Burgers en gemeenten moeten het samen doen. Mijn belangrijkste tip is dus: relaties opbouwen. Onderhoud contacten met ambtenaren. Blijf betrokken bij projecten in de gemeente, zeker op het moment dat er besluiten genomen worden. Op het moment dat er gestemd wordt over een groenbeheerplan moet je druk uitoefenen. Zijn er plannen voor renovatie van een wijk, stel dan de vraag: hebben jullie nagedacht over natuurinclusiviteit? Voor gemeenten is het belangrijk dat er draagvlak is bij burgers. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor dat draagvlak zorgen. Hoe je dat voor elkaar krijgt, dat is vooral door betrokkenheid.”

Gemeenteraadsverkiezingen belangrijk voor vogels en natuur

Op 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politieke partijen zijn druk met de voorbereidingen. Beslissingen van gemeenten kunnen grote invloed hebben op vogels en natuur. Onze oproep is om de natuur te laten meetellen, zowel in het maken van plannen, als dadelijk in het stemhokje. Wat doen wij, en wat kunt u doen? Lees meer

Fotografie: Peter Paul Klapwijk