Navigatie overslaan
Huiszwaluw / Shutterstock Alle berichten

De succes-til van Reusel

Geplaatst op 25 september 2019

Huiszwaluwen hebben in Nederland te lijden onder voedselschaarste – insecten nemen af – maar het schort ook aan woongelegenheid. Daarom zijn de afgelopen jaren op allerlei plekken in Nederland huiszwaluwtillen opgericht waar de vogels hun nesten tegenaan kunnen metselen. De vogels happen niet altijd meteen toe, al neemt het aantal bezette tillen licht toe. In Reusel was het direct een succes. Afgelopen broedseizoen was de til weer drukbezet met huiszwaluwen.

Vlakbij de Belgische grens zetten de vrijwilligers van Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden zich in voor de vogels. Dat doen ze met hart en ziel. De vereniging richt zich op het beschermen van broed-, foerageer-, en rustgebieden van weidevogels, zoals kieviten, maar ook creëren ze broedplekken voor bijvoorbeeld ijsvogel, gierzwaluw en grote gele kwikstaart. Daarnaast geven ze voorlichting over natuur en vogels, tellen ze de aanwezige soorten en verrichten natuuronderhoud zoals het knotten van wilgen. Dat gaat vaak in samenspraak met agrariërs, terreinbeheerders, het waterschap en de gemeente.

Voor het plaatsen van een huiszwaluwtil vond de vereniging een gewillig oor bij de familie Huijbregts. Daar broeden al vele jaren huiszwaluwen, zeker 35 paar. Ook bij diverse buren bevonden zich nesten.

Om zo’n mooi aantal nesten te behouden voor Reusel-De Mierden, ging de vereniging aan het werk en kreeg de mogelijkheid om een zelfgemaakte huiszwaluwtil te plaatsen op het erf van Toon Huijbregts. Dat werd extra belangrijk toen een van de buren het dakoverstek ging bekleden met trespa – gevelbekleding die grotendeels uit kunststof bestaat. Het oogt strak, maar voor huiszwaluwen is het funest. Hun nesten blijven niet plakken aan dat materiaal.

Succesfactoren huiszwaluwtil

Al met al was in Reusel toen aan twee voorwaarden voor broedsucces bij een huiszwaluwtil voldaan: de aanwezigheid van nestelende huiszwaluwen in de nabijheid én het ongeschikt worden van een locatie dichtbij als broedplek.

Daarnaast is de aanwezigheid van voedsel cruciaal: zonder voldoende insecten redden huiszwaluwen het niet. En ze moeten wat modder hebben om hun nest mee te kunnen metselen. Lees hier meer over huiszwaluwtillen.

Voorzitter Piet Peijs van Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden leidt Vogelbescherming rond over het erf van de familie Huijbregts. Zijn tip voor alle buurtbewoners in de omtrek met huiszwaluwen. Neemt contact met de vereniging om te kijken hoe de huiszwaluwen geholpen kunnen worden. Deze vogels kunnen alle hulp goed gebruiken!

Woont u niet in de buurt van Reusel-De Mierden en wilt u iets doen voor huiszwaluwen? Vraag dan onze gratis folder aan.