Navigatie overslaan
Buizerd / B. Scheffer Fotogalerij Alle berichten
Buizerd / B. Scheffer Fotogalerij Gert Ottens

Door Gert Ottens
Medewerker Vogelbescherming

Buizerd vs. Ruigpootbuizerd

Geplaatst op 18 februari 2022

De meeste mensen zien door het jaar heen wel eens een buizerd. De sterk gelijkende ruigpootbuizerd overwintert alleen in Nederland. Gewone buizerds worden geregeld voor ruigpoot uitgemaakt - en omgekeerd, al komt dat minder vaak voor. Vanaf nu hoeft dat niet meer.

De vraag om welke buizerd het gaat, speelt dus vooral in het winterhalfjaar. Overal in Nederland vliegen dan buizerds rond. Onze eigen broedvogels, aangevuld met soortgenoten van elders die hier komen overwinteren. De veel zeldzamere ruigpootbuizerds doen dat ook en bevinden zich van begin oktober tot in april in Nederland, vooral in de noordelijke helft van het land. Ze houden van uitgestrekte, open gebieden. Broeden doen ze in Scandinavië en Rusland.

Bij gelijkende soorten is het altijd een goed idee om u eerst bekend te maken met de algemenere soort. In dit geval dus de buizerd; die is vrijwel overal te zien tijdens een wandeling in het open veld. Mogelijk verwarrend is de grote variatie in verenkleed. Eén van de belangrijkste onderscheidende kenmerken is het staartpatroon van beide soorten. Bij de ruigpootbuizerd is die vrijwel wit met één (vrouwtjes en jonge vogels) of enkele duidelijke zwarte eindbanden (mannetjes). Zo’n contrast komt bij buizerds niet voor.

Jonge en vrouwelijke ruigpootbuizerds hebben daarnaast een opvallende donkere buikvlek en een lichte borst en kop. Als u een combinatie van enkele van deze kenmerken ziet, dan heeft u zeker met een ruigpootbuizerd te maken.

  • Meestal gebandeerde staart
  • Vaak donker van onder met lichte borstband
  • Volledig witte staart met donkere eindband(en)
  • Effen donkere buikvlek
  • Grote polsvlekken

Bidden voor het eten

Net als ‘onze’ buizerds zitten ook ruigpootbuizerds graag op een paaltje, of een ander uitzichtpunt. Daar speuren ze naar prooidieren zoals muizen. Ruigpootbuizerds bidden vaak voor het eten. Als een reuzentorenvalk hangen ze dan al flappend in de lucht op uitkijk naar voedsel. Dat is een kans om de staart goed te zien, want die wordt dan vaak gespreid. Maar let op: buizerds bidden óók.

Ruigpoten hebben overigens een opvallend soepele vlucht, in tegenstelling tot de buizerd, die met snellere en stijvere vleugelslagen vliegt. Ook laten ze hierbij de poten hangen, waardoor de bevedering soms te zien is die doorloopt tot aan hun tenen. Ze danken er hun naam aan. Buizerds dragen wel een broek maar geen sokken.

Veldgids vogels vergelijken

Een nieuwe Veldgids vogels vergelijken neemt het leren herkennen van sterk gelijkende soorten als uitgangspunt, net als deze rubriek. Het boek behandelt ruim 200 soorten en bevat honderden illustraties van Elwin van der Kolk. Bij de belangrijkste kenmerken staan handige pijltjes en een beknopte beschrijving van de vogels. QR-codes leiden naar vogelgeluiden en meer informatie.

Bekijk het boek 'Veldgids vogels vergelijken' in de Vogelbeschermingshop.

Vogels herkennen

In de webshop van Vogelbescherming vind je alles voor en over vogels. Zoals een vogelgids om ze te herkennen. Bezoek onze winkel in Zeist of onze webshop voor een grote variatie aan de beste vogelgidsen.

Boeken in onze webshop

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer