Navigatie overslaan
Alle berichten

Bouwbeurs voor Vivara Pro en Vogelbescherming een groot succes

Geplaatst op 12 februari 2015

De Bouwbeurs is voor Vivara Pro en Vogelbescherming Nederland succesvol gestart. De gezamenlijke stand is reeds door veel bedrijven en woningbouwverenigingen bezocht. Duidelijk is dat duurzaam bouwen en renoveren momenteel erg in de belangstelling staan. De standbezoekers lieten zich informeren door vogelspecialisten van Vogelbescherming en de productspecialisten van Vivara Pro over de mogelijkheden van Vivara Pro producten in combinatie met duurzaam bouwen en renoveren.

Stadsnatuur van belang voor vogels

Tot voor kort had de bouw weinig aandacht voor natuur in stedelijke gebieden. De stad is voor mensen om in te wonen en te werken. De natuur begint pas buiten de bebouwde kom. Dat was de gedachte. Steeds meer mensen zijn er zich van bewust dat er wel degelijk sprake is van stadsnatuur. Juist de bebouwde kom is voor een aantal vogelsoorten van groot belang.

Vivara Pro werkt nauw samen met Vogelbescherming Nederland. De vogelspecialisten van Vogelbescherming Nederland geven standbezoekers tips en advies over het duurzaam inrichten van stedelijk gebieden. Zo kunnen bedrijven en woningbouwverenigingen op hun beurt met minimale inspanningen een maximaal effect bereiken. Vivara Pro ontwikkelt samen met Vogelbescherming Nederland vele natuurbeschermingsproducten. De beursbezoekers zijn met name in de inbouwstenen voor gierzwaluwen en huismussen, maar ook in de huiszwaluw wandtil en vogelvide erg geïnteresseerd.