Navigatie overslaan
Blauwe kiekendief / Harry Jamont - Fotogalerij Alle berichten

Bouw woonwijk bij Lelystad illegaal

Geplaatst op 12 september 2019

Provincie Flevoland dwingt de gemeente Lelystad tot het aanleggen van foerageergebied voor kiekendieven na een bezwaar van Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming spande de bezwaarprocedure aan, nadat de gemeente Lelystad bouwwerkzaamheden startte in het voedselgebied van kiekendieven uit de Oostvaardersplassen zonder de vereiste vergunning. Vogelbescherming is niet tegen de komst van de woonwijk, maar wil dat de gemeente eerst vervangend voedselgebied aanlegt.

De gemeente Lelystad had de bouw van de Warande niet van start mogen laten gaan zonder dat er een vervangend leefgebied als compensatie voor kiekendieven, met name de bedreigde blauwe kiekendief, is geregeld. De gemeente krijgt nu ruim 16 weken de tijd om een Wet natuurbescherming vergunning te regelen, waarin duidelijk staat hoe dat geregeld gaat worden. Mocht de gemeente zich niet aan deze termijn houden dan volgt een dwangsom van 100.000 euro per 4 weken, met een maximum van 500.000 euro.

Blauwe kiekendief / Elwin van der Kolk

Het gaat in heel Nederland erg slecht met de blauwe kiekendief. Het aantal paartjes is sinds de jaren ’90 sterk afgenomen en de soort staat daarom op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. De Oostvaardersplassen zijn mede voor de bescherming van de blauwe kiekendief aangewezen als Europees Natura2000 natuurgebied. In 2012 broedde het laatste paartje blauwe kiekendieven in de Oostvaardersplassen, later in datzelfde jaar is t.b.v. de bouw van de woonwijk leefgebied van de kiekendieven ongeschikt gemaakt. De Warande was het gebied waar deze vogels hun dagelijks kostje muizen bij elkaar vingen. Nu staan daar huizen zonder dat een alternatief gebied voor deze roofvogels werd aangelegd.

Een voorwaarde om de blauwe kiekendief weer terug te laten komen naar Flevoland is voldoende gebied om voedsel te vinden dichtbij de Oostvaardersplassen. De aanleg van vervangend foerageergebied als compensatie voor de Warande draagt eraan bij dat deze kiekendieven weer tot broeden kunnen komen. Vogelbescherming gaat er van uit dat de gemeente nu snel goed leefgebied voor de kiekendieven maakt, zodat de bouw van de woonwijk snel door kan gaan en blauwe kiekendieven weer terugkomen in de Oostvaardersplassen.

Help vogels van de Rode Lijst

Ons land telt 196 broedvogels en maar liefst 87 soorten staan er op de Rode Lijst. Dat is bijna de helft! Gelukkig is er ook positief nieuws: beschermen werkt. Met uw gift steunt u de verbetering van leefgebied voor vogels van de Rode Lijst. 

Doneer nu

De 101 mooiste vogelkijkgebieden

Wie er graag op uittrekt, vindt in deze gids de mooiste gebieden met een grote kans om vogels te spotten. Met kaartjes, fiets- en wandelroutes en beschrijvingen van vogels die onderweg te zien zijn. 
Kom langs in onze winkel

of kijk in onze webshop