Navigatie overslaan
Blauwe kiekendief / Birdphoto Alle berichten

Lelystad moet aan het werk voor blauwe kiekendief

Geplaatst op 6 februari 2020

Lelystad werkt alsnog aan herstel van het leefgebied van de blauwe kiekendief. Aanvankelijk vond de stad dit niet nodig en werd de wijk Warande aangelegd in een gebied waar de sierlijke roofvogel sinds jaar en dag zijn eten vond. Na inspanningen van Vogelbescherming Nederland is er nu alsnog een gebied aangewezen dat wordt ingericht als foerageergebied voor de soort.

De blauwe ‘kiek’ doet het als broedvogel al jaren slecht in Nederland. Zelfs op de Waddeneilanden valt het aantal broedende vrouwtjes – mannetjes zijn polygaam – al jaren tegen. In Flevoland was de soort tot 2012 nog als broedvogel te vinden in de Oostvaardersplassen. Sindsdien zijn de omstandigheden in en rond dat gebied zodanig gewijzigd dat het gebied niet meer geschikt is voor broeden. Verdwijnende foerageergebieden helpen daar uiteraard niet bij.

Een van de gebieden waar de blauwe kiekendieven van Flevoland graag jaagden, verdween onder de nieuwbouwwijk Warande in Lelystad. Een alternatief gebied gereed maken om de roofvogels een alternatief jachtterrein te gunnen, vond Lelystad – ofschoon verplicht – niet nodig.

Op de vingers getikt

Vogelbescherming Nederland verzocht de provincie Flevoland om handhavend op te treden. De provincie wees dit verzoek aanvankelijk af. Nadat Vogelbescherming in bezwaar was gekomen tegen die afwijzing heeft de provincie Lelystad alsnog op de vingers getikt. Inmiddels is er een begin gemaakt met het gereed maken van het alternatieve foerageergebied voor de blauwe kiek. 

Blauwe kiekendieven broedden in de Flevopolder vanaf het moment dat die werd drooggemalen. Net als de nauw verwante bruine kiekendief en grauwe kiekendief. Bijzonder, want de blauwe en grauwe kiekendief zijn sinds jaar en dag bijzonder schaars. Voor de provincie Flevoland was die wetenschap voldoende om de kiekendief op te nemen in het provincielogo.

Anno 2020 is de blauwe kiekendief vooral als wintervogel te bewonderen in Flevoland. Allicht helpen de nu genomen inspanningen bij een terugkeer als reguliere broedvogel. Van de grauwe kiekendief – buiten Groningen toch al een bijzonder zeldzame soort – broeden nog een enkele paartjes op het boerenland. De bruine kiekendief is nog altijd te zien in Flevoland, veelal jagend boven het riet.

Nieuws over boerenlandvogels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over weide- en akkervogels en schrijf je in voor onze gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws