Navigatie overslaan
Kleine karekiet / Shutterstock Alle berichten

Overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen

Geplaatst op 25 april 2023

Zo luidt de alarmerende constatering van een brede coalitie van organisaties in hun Manifest Bestrijdingsmiddelen. Vogelbescherming heeft dit manifest ondertekend met 35 andere partijen. Het manifest een initiatief van Natuur & Milieu, de Parkinson Vereniging en de FNV en het werd vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. We maken ons grote zorgen over de verstrekkende gevolgen van bestrijdingsmiddelen op dieren, planten en de waterkwaliteit. Maar ook over de gezondheidsschade van deze middelen voor boeren, werkenden en omwonenden van akkers en bloemenvelden.

Gezond kunnen werken, wonen en leven

De organisaties die het manifest hebben ondertekend, willen dat het voorzorgsprincipe gaat gelden. Dit betekent dat bij twijfel of onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen van een bestrijdingsmiddel het middel niet de markt op mag. ‘Bestrijdingsmiddelen vervuilen het water, de lucht en de bodem, en schaden de biodiversiteit. Giftige stoffen worden aangetroffen in het lichaam van agrariërs, maar ook in de luiers van baby’s. Daarom roepen wij de overheid op om verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat de natuur herstelt en Nederlanders gezond kunnen werken, wonen en leven.'

Kleine karekiet / Shutterstock Het gebruik van neonicotinoïden is erg schadelijk voor insecten die als voedsel dienen voor insectenetende vogels. Kleine karekiet / Shutterstock

Schadelijk voor insecten en vogels

De afgelopen jaren blijkt voortdurend dat het huidige, intensieve gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen onvoorziene negatieve effecten oplevert. Zoals grootschalig verlies aan insecten en de mede daaraan gerelateerde achteruitgang van het aantal vogels. Eerder is aangetoond dat het gebruik van neonicotinoïden erg schadelijk is voor insecten die als voedsel dienen voor insectenetende vogels, zoals kleine karekieten. Onlangs nog heeft de Rijksuniversiteit Groningen ontdekt dat er in de levers van jonge grutto’s wel 49 schadelijke stoffen zaten. “Een gifcocktail van onder andere pesticiden en neonicotinoïden”, aldus de onderzoekers.

Videostill-Gruttofilm / Ruben Smit Productions Rijksuniversiteit Groningen ontdekte dat er in de levers van jonge grutto’s wel 49 schadelijke stoffen zaten. Videostill-Gruttofilm / Ruben Smit Productions

Aanscherping toelatingsbeleid

Gebruik van bestrijdingsmiddelen geeft ook een verhoogd risico op de hersenziekte parkinson. De gevolgen van de zogenoemde bestrijdingsmiddelencocktails zijn al helemaal niet te overzien, benadrukken de partijen. Zij willen daarom dat de overheid, zowel in Nederland als in Europa, zorgt voor de aanscherping van het toelatingsbeleid en bijvoorbeeld ook de effecten van de cocktails op de gezondheid gaat meten. Nickie van der Wulp, directeur Parkinson Vereniging: ‘We willen voorkomen dat ooit nog iemand parkinson krijgt door pesticiden.’

We willen voorkomen dat ooit nog iemand parkinson krijgt door pesticiden.

Nickie van der Wulp, directeur Parkinson Vereniging

Scherper toezicht nodig Arbeidsinspectie

Ook werkenden die met bestrijdingsmiddelen werken, lopen risico op schade aan hun gezondheid. René Kouwenhoven, bestuurder FNV: ‘Veel werkgevers in de land- en tuinbouw doen onvoldoende om werkenden te beschermen tegen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. De blootstelling moet verminderen en bescherming moet beter. De Arbeidsinspectie moet daarbij scherper toezien op de naleving van wet- en regelgeving.’

Videostill grutto Amstelland Nederland heeft een snellere omslag nodig naar natuurinclusieve landbouw. Videostill grutto Amstelland

Omslag landbouw

‘Nederland heeft een snellere omslag nodig naar natuurinclusieve landbouw. Met een gezonde bodem, mechanische onkruidbestrijding en een grotere diversiteit van gewassen, herstelt de biodiversiteit. Dan krijgen ziektes en plagen minder kans’, aldus Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu. De opstellers van het manifest roepen de overheid op om financiële ondersteuning te bieden aan boeren zodat zij de transitie naar gifvrije landbouw kunnen maken. Ook moet er beleid komen waarmee de hele voedselketen bijdraagt aan een natuurvriendelijke land- en tuinbouwsector.

Stem tegen glyfosaat

Ten slotte moedigen de organisaties de overheid aan om te stemmen tegen een Europese verlenging van het toestaan van het gebruik van glyfosaat, het middel dat juist nu op grote schaal wordt gebruikt om planten (álle planten) te doden en vele velden oranje kleurt. ‘Glyfosaat is zeer schadelijk voor bijen, waterleven en bodemflora en er zijn grote zorgen dat het middel het risico op parkinson vergroot. Als Nederland de gezondheid van mensen en natuur serieus neemt, stemt zij straks in Brussel – net als Duitsland –tegen een verlenging’, aldus de organisaties.

Grutto / Hans Peeters Glyfosaat is zeer schadelijk voor bijen, waterleven en bodemflora. Grutto / Hans Peeters

Maatschappelijke beweging

De initiatiefnemers van het manifest Natuur & Milieu, De Parkinson Vereniging (onderdeel van Parkinsonalliantie Nederland) en FNV bundelen ook de komende tijd hun krachten om bestrijdingsmiddelen op de politieke en maatschappelijke agenda te houden. Daarbij roepen ze andere organisaties op om zich aan te sluiten bij hun beweging. Vogelbescherming is een van die partijen die zich heeft aangesloten.

Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen - deelnemende organisaties

ASN Bank, BioNederland, Bionext, Biowinkelvereniging, Caring Docters, Caring Farmers, Centrum Werk Gezondheid, De CO2-assistent, Decade of Action, Dinamo, dr. J.J.L. (Jeroen) Candel, Eosta/ Nature and More, Federatie van Agro-ecologische Boeren, FNV, Foodwatch, Greenpeace, Herenboeren, KWF, Land van Ons, LandschappenNL, de Long Alliantie Nederland, Meten=Weten, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, PAN Nederland – Physicians Association for Nutrition Nederland, Pan Netherlands - Pesticide action network, Parkinsonalliantie, Parkinson Vereniging, Platform Fit for Work, SoortenNL, Stichting Demeter, Urgenda, Vlinderstichting Nederland, Vogelbescherming Nederland.

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer