Navigatie overslaan
Kievit / Pixabay Alle berichten

Beleef de Lente gaat de boer op

Geplaatst op 29 maart 2022

Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland gaat de boer op! Er staat een camera bij een echte boerenlandvogel: de kievit. Het nestje ligt in polder Eemland bij Bunschoten, waar boeren zich al jaren gezamenlijk inspannen voor de bescherming van weidevogels.

In de 15 jaar dat Beleef de Lente bestaat, kwamen tientallen broedende soorten voor de camera’s.  Een broedende kievit is echter nieuw. Het valt dan ook niet mee om zo’n boerenlandvogel goed in beeld te krijgen. Voordat ze tot broeden overgaan, maakt de kievit eerst tal van proefnestjes. De vraag is dan: welke kiest mevrouw kievit uit? Ze nam haar tijd, maar uiteindelijk viel haar keuze dus op het nest waar we nu naar kijken.

Mobiele camera-unit

Zo’n kievitsnest is dus bepaald geen vaste nestkast waarin gemakkelijk een camera geïnstalleerd kan worden. Daar kwam de nodige inventiviteit bij kijken. Voor deze camera werd speciaal een mobiele unit ontwikkeld. Daarbij is de camera via een 100 meter lange kabel verbonden aan een karretje waarop, naast een zender, twee grote zonnepanelen zijn bevestigd voor de broodnodige stroom. Op deze manier kunnen we zonder verstoring toch gemakkelijk dicht bij het nest komen met de camera.

Jongen weg? Camera verplaatst!

De jongen van kieviten zijn nestvlieders, dat betekent dat ze al meteen kunnen lopen zodra ze het ei uit zijn. Ze verlaten dan ook meestal binnen 24 uur het nest, zodat we ze op dat moment daar niet meer kunnen volgen. Gelukkig kent polder Eemland, mede dankzij Collectief Eemland, verschillende fraaie plasdrasgebiedjes. Als de jongen zijn uitgekomen, wordt de camera naar zo’n voor weidevogels zeer aantrekkelijk gebied verplaatst. Op die manier kunnen we alsnog de jonge kieviten en soorten als grutto en gele kwikstaart volgen.

Nederlandse boer kan het verschil maken

Vorig jaar trok Beleef de Lente ruim 1,7 miljoen unieke bezoekers. Een groot deel daarvan keek wekelijks, een deel zelfs dagelijks. Met Beleef de Lente brengt Vogelbescherming het leven van de vogels in het broedseizoen letterlijk in de huiskamers van de mensen. Zo wil de organisatie laten zien hoe bijzonder vogels zijn en dat bescherming noodzakelijk is.

Dat geldt zeker ook voor weidevogels. Weidevogels horen bij het landschap van Nederland. Niet voor niets werd de grutto in 2015 verkozen tot Nationale Vogel. Van de Europese populatie grutto’s broedt maar liefst 80% in ons land. Nederland heeft daarmee een internationale verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze vogel. Het is dus zorgelijk dat steeds meer broedgebied wordt opgeslokt door intensieve landbouw. Het heeft er de afgelopen dertig jaar voor gezorgd dat het aantal weidevogels met 70% is afgenomen.

Om verdere afname te voorkomen, werkt Vogelbescherming nauw samen met Nederlandse boeren. Want wanneer zij in hun bedrijfsvoering rekening houden met de weidevogel, kan dat een enorm verschil maken. “Denk aan later maaien, waardoor er tijdens het broedseizoen meer beschutting is, kruiden en bloemen laten groeien tussen het gras en een hoog waterpeil zodat een biodivers landschap ontstaat met meer voedsel voor weidevogels”, zegt Piet Spoorenberg van Vogelbescherming.

Vogelvriendelijke zuivel

Door intensieve samenwerking lukt het ook steeds meer boeren om hun inzet voor de weidevogel te verwaarden. Hun melk wordt bijvoorbeeld via een aparte melkstroom verwerkt tot vogelvriendelijke zuivelproducten. Als laatste onmisbare schakel in de keten zullen supermarkten meer plaats moeten maken in hun schappen voor deze producten. Supermarktketen Ekoplaza loopt hierin voorop. Ze verkopen een veelzijdig assortiment vogelvriendelijke zuivel. En niet alleen producten van vogelvriendelijke merken als Weerribben en Zuiver Zuivel, maar ook hun huismerkkaas voldoet aan de door Vogelbescherming opgestelde criteria voor vogelvriendelijke zuivel. Op www.zuivelwijzer.nl staan nog meer verkoopadressen.

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?