Navigatie overslaan
Lears Ara / Joao Quental Alle berichten

5 vogels die een comeback maakten

Geplaatst op 14 november 2018

Vogelbescherming Nederland is partner van BirdLife International. Samen met 121 partners wereldwijd vormen we de grootste natuurbeschermingsorganisatie ter wereld. Dat maakt het verschil. Ons internationale beschermingswerk werpt zijn vruchten af. Alleen al deze eeuw zijn wereldwijd 25 vogelsoorten voor uitsterven behoed en van de lijst ‘ernstig bedreigd’ afgevoerd. Het verbazingwekkende verhaal van 5 van deze comeback kids.
Azorengoudvink / BirdLife - putneymark Azorgengoudvink / BirdLife (putneymark) Azorengoudvink / BirdLife - putneymark

1 Azorengoudvink

Van deze fraaie vink waren er 20 jaar geleden nog maar zo’n 40 paar over. Azorengoudvinken zijn afhankelijk van de laurierbossen op de Azoren, maar die bossen werden grootschalig gekapt ten behoeve van de landbouw. Nog in 2005 was de azorengoudvink de meest bedreigde vogel van Europa. BirdLife International luidde de noodklok en eiste harde maatregelen. Na het herstellen en opnieuw aanplanten van 300 hectare laurierbos, liet de azorengoudvink een ongelofelijke veerkracht zien. In iets meer dan 10 jaar tijd ging de populatie van 80 vinken naar meer dan 1000!

Yellow eared Parrot / www.birdphotocom Geeloorparkiet / www.BirdPhotos.com Yellow eared Parrot / www.birdphotocom

2 Geeloorparkiet

Ooit een veel voorkomende vogel in de nevelwouden van Ecuador en Colombia, was de geeloorparkiet in 1990 volledig verdwenen uit Ecuador en leek hij ook in Colombia zo goed als uitgestorven. Minder dan honderd werden er nog geteld. De reden was het verdwijnen van de Quindopalm door houtkap. Dankzij een zeer effectieve publiekscampagne begonnen lokale werkgroepen met het ophangen van nestkasten, de aanplant van nieuwe palmen en het voorkomen dat meer palmen gekapt werden. Met geweldig resultaat: inmiddels vliegen er weer 1000 geeloorparkieten rond in het wild.

Kleine lepelaar / BirdLife -  Cp9asngf Kleine lepelaar / BirdLife (Cp9asngf) Kleine lepelaar / BirdLife - Cp9asngf

3 Kleine lepelaar

De kleine lepelaar is de Aziatische neef van onze lepelaar. Deze ernstig bedreigde vogel migreert door heel Oost-Azië en dat maakte de bescherming van de kleine lepelaar een uitdaging. Op initiatief van BirdLife International startten China, Noord-Korea, Zuid-Korea, Japan en Taiwan een actieplan waarbij de belangrijkste broedgebieden en overwinteringsplekken een beschermde status kregen. En dat werkte als een speer. Dankzij de beschermde gebieden groeide de populatie van een benauwende 300 vogels naar meer dan 4000 lepelaars!

Japanse kuifibis / Shutterstock Japanse kuifibis / Shutterstock Japanse kuifibis / Shutterstock

4 Japanse kuifibis

Is een vogelsoort waarvan er nog maar twaalf over zijn nog wel te redden? De Japanse kuifibis laat zien van wel. Nadat het leefgebied van de ibis in Japan, Oost-Rusland en China steeds verder werd aangetast, leefden  er in 1981 nog maar zeven vogels in China en vijf in Japan. Een intensief beschermingsprogramma werd opgestart. In het leefgebied van de ibis werd houtkap, jacht en landbouwgif verboden. Nesten kregen zelfs persoonlijke bodyguards. In China werd een fokprogramma opgestart. Met verbazingwekkend succes. Inmiddels leven er weer 500 Japanse kuifibissen in het wild en is de vogels succesvol opnieuw uitgezet in Japan.

Lears Ara / Joao Quental Lears ara / BirdLife (Joao Quental) Lears Ara / Joao Quental

5 Lears ara

Lears ara was een geliefde kooivogel en door de illegale vogelhandel werd deze prachtige blauwe ara bijna uitgeroeid. Van deze Braziliaanse ara leefden er in 1983 nog maar zo’n 60 in het wild. Het afkondigen van zeer strenge anti-stroperswetten hielp. Undercover agenten infiltreerden in de netwerken van illegale vogelhandel en wisten de handel zo goed als stop te zetten. Tegelijkertijd zorgden lokale gemeenschappen voor het verbeteren en beschermen van het leefgebied. De beloning was groot. Tijdens de meest recente telling werden er 1294 Lears ara’s geteld!

Steun Vogelbescherming en BirdLife International

Wat deze ongelofelijke verhalen laten zien is dat we veel kunnen bereiken, maar ook dat er voor elke vogelsoort weer een andere aanpak nodig is en dat er vaak veel inpanningen nodig zijn om soorten te redden van de afgrond. Maar als veel mensen ons werk steunen, kunnen we veel doen. Met uw steun aan Vogelbescherming Nederland steunt u ook meteen BirdLife International.

Help mee!

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.

Doneer nu

Nieuws over boerenlandvogels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over weide- en akkervogels en schrijf je in voor onze gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief